Annons

Annons

Annons

Ytterhogdal

Läsartext
Föreningsliv: PRO Ytterhogdal

Detta är en läsartext.

Äldrefrågor engagerar. Det var också fallet den 27 februari när Ytterhogdal fick besök av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), demenssjuköterska och anhörigkonsulenten i Härjedalens kommun.

PRO Ytterhogdal arrangerade en träff om äldrefrågor. Mötet gästades av Therese Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Heli Kyrölä, demenssköterska och Birgitta Östling, anhörigkonsulent. Foto: Solveig Haugen

Det var PRO Ytterhogdal som bjöd in till en träff. Även den här gången var alla pensionärer i Hogdalsområdet inbjudna att ta del av information, som är aktuell för alla. Den här dagen var det äldrefrågor som var i fokus. Förutom viktigt information om högst aktuella ämnen var också avsikten att vi skulle få ett ansikte på personer som arbetar med äldrefrågor, och som man kanske redan haft telefonkontakt med.

Annons

Annons

Heli Kyrölä, demenssköterska och Birgitta Östling, anhörigkonsulent, började dagen med information om vad demens är för något och hur man som anhörig kan förhålla sig till personer med sjukdomen.

Demens är en sjukdom med många ansikten. Vi är kanske flera som oroar oss för att drabbas  - och det går att förebygga. ”Det som är bra för hjärtat, är bra för hjärnan”, säger våra föreläsare. Genom att ägna oss åt sång, musik, teater, dans och andra uttryck för glädje och kreativitet kan vi förebygga demens. Det är viktigt att upptäcka tecknen och få medicin och annan hjälp tidigt. Det är inte bara anhöriga som behöver veta mer om demens. Andra målgrupper är till exempel gode män, förvaltare, och polisen för att nämna några.

Under fikat, som nu följde, var frågorna många från de som kommit för att lyssna. Av naturliga skäl rörde många av frågorna lokala förhållanden i Ytterhogdal. En del förändringar, på grund av ny politisk organisation, diskuterades.

Therese Eriksson, MAS:en, informerade om sitt arbete som medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen. Hennes uppgift är bland annat att se till att alla vårdtagare får en trygg och säker vård. Hon poängterade att om man råkar ut för felbehandling eller andra felaktigheter i vården så skall man anmäla det. Bra om det uppmärksammas så att man kan göra förbättringar.

Annons

Hon tog också upp hur hon jobbar med fallprevention - balans och styrka behöver tränas. Vidare tog hon upp tecken på stroke: Snedhet i ansiktet, kroppshållning, uttal (talet) och tiden är viktiga faktorer att lägga märke till. En stroke kommer ofta plötsligt och man behöver komma under vård på sjukhus inom några få timmar för att minska risken för skador.

Annons

Vi fick flera värdefulla tips för att kunna hålla oss friska; till exempel varierad kost (näringsrik) och motion minst 30 minuter varje dag. Och det behöver inte vara 30 sammanhängande minuter.

Det var en mycket intressant dag med mycket uppmuntran från de tre föreläsarna. Genom att skaffa oss kunskaper och medvetet göra det vi kan för att förhindra att sjukdomar uppstår, har vi alla stora  möjligheter att få ett långt bra liv.

Vi fick alla mycket att tänka på och tackade de tre föreläsarna för bra information och goda råd. Tackade också alla som kom och lyssnade.

Solveig Haugen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan