Annons

Annons

Annons

Ytterhogdal

Läsartext
Föreningsliv: PRO Ytterhogdal

Detta är en läsartext.

Medlemmar i PRO Ytterhogdal hälsades välkomna till årets första medlemsmöte, den 7 januari.

Lars-Gunnar Nordlander, vice kommunalråd, informerade om kommunala frågor för medlemmarna i PRO Ytterhogdal. Foto: Solveig Haugen

Inbjuden gäst var Lars-Gunnar Nordlander, ordförande för socialutskottet i Härjedalens kommun tillika vice kommunalråd.

Annons

Annons

Efter en genomgång av en del av kommunens ekonomi, och då speciellt ekonomin runt den sociala verksamheten, fick de närvarande möjlighet att ställa frågor. Av aktuella och viktiga frågor som ventilerades var det många som tillhör äldreomsorgen; Schemaläggning, arbetsmiljö, heltid som norm, rollerna politiker-tjänstemän och avvikelserapportering.

Avvikelserapportering är en sak som uppmärksammas i tidningarna rätt som det är. Att rapportera avvikelser är ett sätt, ett redskap, för att identifiera svagheter och är viktiga för att kunna göra förbättringar i organisationen/verksamheten.

Tidigare fanns aktivitetsansvariga på en del boenden. Detta upphörde under 2015-2016 då det ej fanns pengar i budget för dessa tjänster. Det finns fortfarande inte i budget men det fanns en enighet under mötet att det måste in på något sätt i verksamheten. Det är viktigt att de boende har någon verksamhet som stimulerar dem.

En undran som kom upp – kan vi inom PRO, som förening, göra en insats för dem som bor på boenden?

Under det fortsatta mötet diskuterade vi en del kommande aktiviteter. Bland annat kommer vi att bjuda in till en information om bostadstillägget. Det har skett förändringar i regelverket runt detta sedan vi hade frågan uppe för cirka ett år sedan. Att bostadstillägget är en ”förlängning” av pensionen, är nytt för många. Det här är ingen kommunal angelägenhet utan är pensionsmyndighetens.

Annons

Lars-Gunnar erbjöd sig att komma tillbaka på något möte om vi så önskar. Ett bra tillfälle skulle kunna vara just informationen om bostadstillägget den 5 maj, ett bra tillfälle där vi i PRO kan dela med oss av något som är viktigt.

Det var ett bra möte detta första medlemsmöte.

Mötet avslutades med att tacka alla för visat intresse och Lars-Gunnar för att han tog sig tid att besöka oss. Vi önskar honom välkommen tillbaka en annan gång.

Solveig Haugen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan