Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Läsartext
Föreningsliv: Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk

Detta är en läsartext.

Söndagen den 19 april genomförde Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) sin ordinarie årsstämma. En årsstämma som, på grund av coronavirusets framfart och den därav allmänna rekommendationen att inte resa i landet eller träffas fysiskt, för första gången i historien fick hållas i begränsad version via telefonmöte.

En bild från Nysjöns fäbod i Dalarna får symbolisera förbundets arbete för ett levande fäbodbruk med bland annat stor biologisk mångfald.

Annons

Men trots tråkigheten att inte få mötas som planerat i verklighetens vackra Ekshärad i Värmland och inte heller få hålla den tänkta nätverksträffen för mjölkproducenter tillsammans med Eldrimner (Nationellt resurscentrum för mathantverk), så blev det ändå ett lyckat telefonmöte.

Annons

En extra årsstämma med motioner, verksamhetsplan, budget, information om arbetet med immateriellt kulturarv med mera planeras dessutom istället att hållas i samband med Fäbodriksdagen i Klövsjö i september.

Vid årsstämman 19 april redovisades en positiv utveckling för förbundet under det gångna året. Medlemsantalet har ökat stort och en god grund för ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete är lagt. Bland annat tack vare att FSF har erhållit finansiering för utgivningen av medlemstidningen under 2020, samt fått finansiering till ett projektarbete tillsammans med Eldrimner under 2020-21, vilket har fokus på mjölkproduktion och mjölkförädling på fäbod med lantrasdjur.

Vid stämman antogs enhälligt styrelsens förslag till genomförandeplan för ”En samlad fäbodrörelse”, vilket i grunden handlar om att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till delaktighet och information samt att kunna påverka arbetet för att värna och utveckla fäbodbruket i vårt land. Detta innefattar också en förbättrad samordning där FSF och de regionala fäbodföreningarna nu blir integrerade och samverkande i en samlad fäbodrörelse.

Förbundets ordförande Kenneth Johansson fick fortsatt förtroende. Det blev också omval av Carin Gisslén-Schönning och Victoria Johansson Törnqvist, samt nyval till styrelsen av Ingela Kåreskog, Stöllet, och Svante Johansson, Ytterhogdal. Olle Berglund, Dennis Olsson och John Arne Thyselius kvarstår som ledamöter. Stefan Olander och Kristian Olofsson lämnade styrelsen. Övrig information efter valen återfinns på FSF:s hemsida under ”Kontakt och förtroendevalda”.

Victoria J Törnqvist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan