Annons

Annons

Annons

Annons

Vemdalen

Debatt
Debatt: Svar från Härjegårdar: Inga skatteintäkter förloras och 90 procent av bostäderna är kvar i bolaget

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Angående Härjegårdars Fastighetsförsäljningar: Svar på ”Insändare: Så minskar kommunen skatteintäkterna” (5 oktober)

Härjegårdar Fastighets AB genomför just nu ett struktur- och effektiviseringsarbete. Avsikten med detta arbete är att se till att bolaget får en ekonomi i balans och inte är en ekonomisk belastning för kommunens skattebetalare i framtiden.

Kommunens skattemedel ska i första hand betala de kärnverksamheter såsom vård, skola och omsorg som kommunen är skyldig att bedriva. Detta effektiviseringsprogram är sanktionerat och godkänt av kommunfullmäktige i Härjedalens Kommun.

Annons

Annons

Programmet omfattar bland annat att bolaget ska koncentrera sitt bostadsbestånd till tre huvudorter i kommunen; Sveg, Hede och Funäsdalen. Försäljningar har genomförts i Ytterhogdal, Bruksvallarna, Ljusnedal och nu senast i Vemdalen. Nu återstår fastigheterna i Lillhärdal där vi ännu inte hittat lämplig köpare.

Stor fastighetsaffär i Vemdalen klar – Härjegårdar sålde 29 lägenheter för 13,2 miljoner kronor (2 oktober)

För att få köpa ett bostadsbestånd av Härjegårdar gäller att köpare dels kan betala ett godtagbart pris, dels kan presentera en verksamhetsplan och vilka avsikter man har med sitt förvärv. Avsikten ytterst är att köpare ska fortsätta att utveckla bostadsbeståndet som hyresbostäder.

Härjegårdars styrelse anser att de hittills genomförda försäljningarna har varit lyckosamma, där vi hittat köpare med bra verksamhetsplaner, samt fått ett pris som givit bolaget reavinster.

Det har med anledning av försäljningen i Vemdalen framförts en del åsikter och påståenden om affären. Den köpare som slutligen godkändes av en enhällig styrelse vid ett extra styrelsemöte 1 oktober, hade förutom det högsta budet, även den bästa verksamhetsplanen hur de vill utveckla hyresbeståndet i Vemdalen.

Annons

Annons

Härjegårdars styrelse känner med detta som bakgrund stort förtroende för de nya ägarna av bostadsbeståndet i Vemdalen.

Beträffande inlägget från Arne Rosén om farhågorna att kommunen går miste om kommunala skatteintäkter då köparens bolag har sitt säte utanför kommunen, saknar helt relevans. Bolagsskatten är en statlig skatt, vilket innebär att eventuella vinster i ett bolag beskattas av staten och saknar betydelse för kommunens skatteintäkter.

Till sist ska nämnas att efter genomförda fastighetsförsäljningar kommer Härjegårdar fortfarande att ha kvar cirka 90 procent av sitt bostadsbestånd.

Styrelsen i Härjegårdar genom Stig Holm, ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan