Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Debatt
Debatt: Vox humana: Ohållbara scheman sliter ut personalen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Demonstration mot arbetsschemat för hemtjänstpersonalen.

Bild: Mikael Andersson

Annons

Varför kontaktar medarbetare politiker? Det händer i en organisation där medarbetare inte känner att de är viktiga. Inte blir lyssnade till. Ofta får höra; ”Passar det inte så är det bara att sluta”, ”Du jobbar fel!”.

Inte ges inflytande över schemaläggning. Inte får ansvara för, och vara delaktig i, dagsplanering. Hela tiden få höra att det inte finns pengar. Att de inte får ta in vikarier när de anser att det behövs trots att det finns vikarier.

Gå ner i arbetstid för att orka. Brist på återhämtning. Har tappat arbetsglädjen. Otryggheten med att de måste göra resurspass på upp till fem olika arbetsplatser. Dåliga scheman. Dålig arbetsmiljö. Dåliga löner.

Medarbetare ska inte behöva gå ner i arbetstid, ta semesterdagar eller sjukskriva sig för att få nödvändig återhämtning!

Annons

Det jag får veta är att medarbetare, innan de kontaktar mig som politiker, vid ett otal tillfällen pratat med sin chef om hur de upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö utan att något händer. Många gånger upplever de att även deras närmaste chefer är bakbundna att agera. Förhållningsorder från högre chefer begränsar chefers egna handlingsutrymmen.

Annons

I kommuner är det kommunfullmäktige som har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Det är helt rätt att vi folkvalda politiker får information om hur medarbetare upplever sin situation och hur de upplever kommunen som arbetsgivare.

Årliga medarbetarundersökningar skulle ge oss den information vi behöver för att kunna ge rätt direktiv till tjänstemännen. Tjänstemän som i sin tur ska leverera beslutsunderlag till oss politiker med förslag på åtgärder, nödvändiga satsningar med mera. Målsättningen måste vara att kommunen ska upplevas som en trygg och attraktiv arbetsgivare om vi ska klara kompetensförsörjningen både nu och framåt.

I en liten kommun som Härjedalen så borde det vara nästintill omöjligt att som folkvald politiker vara okunnig om hur kommunen upplevs som arbetsgivare.

Men eftersom det är sex år sedan det gjordes en medarbetarundersökning i Härjedalens kommun så finns det säkert folkvalda som är ”lyckligt ovetande” om den mycket svåra arbetssituation som många medarbetare upplever. Med så tydliga signaler som nu senast, demonstration mot hälsoscheman, där 259 personer skrivit på protestlistor så måste vi politiker i kommunfullmäktige faktiskt ta de anställdas signaler på allvar.

Annons

Heltid inom vård och omsorg får inte vara till priset av att man slits ut av ohållbara scheman. Scheman som skapats av personer som aldrig arbetat inom vård och omsorg.

Möt det som är viktigt för medborgarna med kvalitet och rätt bemanning. Med en organisation där medarbetarna varje dag får känna att de är viktiga, har inflytande och är delaktiga i allt från schemaläggning till dagsplanering. En organisation där ledarskapet präglas av tillit till medarbetarna. Det är de som är experter på leverans av välfärdstjänster!

Karin Holmin (Vox Humana)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan