Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Insändare
Storskogsbruket – en katastrof för älgen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Storskogsbolagen propagerar för ökad avskjutning av älg men även rådjur. På goda grunder befarar man att det storskaliga hyggesbruket med i närtid uppväxande tall- och granplantor kommer att skadas av klövdjuren genom bete.

Därför vill man redan nu reducera klövviltstammarna till ett absolut minimum. Detta märks inte minst genom storskogsägarnas agerande i de älgskötselområden, som skapats genom den nygamla älgförvaltningsmodellen.

Annons

Avskjutningsmålen för älg styrs helt utifrån genomförda betestrycksinventeringar. Eftersom betestrycket fortfarande bedöms vara oacceptabelt finns inget intresse för inventering av älgstammarna. Under det senaste decenniet har därför inga inventeringar genomförts.

De ökande betesskadorna kan helt tillskrivas skogsbolagens ohållbara skogsbruk genom skövling, hård markberedning och anläggande av monokulturer av gran och tall på stora sammanhängande arealer. Älgen tvingas därför i brist på annan föda (växtlighet) beta tallplantor.

Annons

Att benämna dagens förvaltning av älgstammarna för älgskötsel måste uppfattas som ett rent hån. En bättre benämning torde vara decimering av ett skadedjur.

För reducering av älgstammarna har storskogsbruket skapat följande förutsättningar:

lång jakttid september tom januari

vissa tider fri kalvavskjutning

avlysningsjakt som flitigt pålyses och under tveksamma motiv (rena vilda västern)

Skogsbolagen har tvingat jaktarrendatorerna att bilda jaktklubbar. Jag har lång erfarenhet av hur Holmen Skog AB hanterar ”sina klubbar” inom Lillhärdals älgskötselområde.

Klubbarna ska fungera som en integrerad del i företagets organisation och tillåts inte att vara en organisation för att tillvarata i första hand medlemmarnas intressen. Villkoren för jakträttsupplåtelserna är dessutom ensidigt utarbetade och behandlar endast företagets rättigheter och jägarnas skyldigheter.

Avtalen omfattar endast elva månader utan automatisk förlängning. Den arrendator, som deklarerar en från företaget avvikande mening, när det gäller ”älgskötsel”, riskerar uteslutning. Uteslutning av medlemmar samt kapning och ombildning av jaktklubbar har genomförts vid ett flertal tillfällen. Denna typ av handlande är bryskt, okänsligt och ovärdigt samt visar på total maktfullkomlighet.

Det går också att fråga sig hur de minskade älgstammarna kommer att påverka de större rovdjurens födotillgång.

Bengt Wåger, tidigt utflyttad men ändock härjedaling

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy