Annons

Annons

Annons

Annons

Hotell Tänndalen

Insändare
Är ett tvåvåningshus ett höghus?

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Genomskärningsbild från ritningarna av huset som ska byggas där Hotell Tänndalen står idag.

Annons

Idag (torsdag 10/2) beviljade Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd ett rivningslov för befintliga Hotell Tänndalen. Samtidigt beviljades även bygglov för nya byggnader på platsen. Trots att hotellet har varit ett välkänt och populärt besöksmål har lokalerna som ett djupt sår i våra hjärtan i många år varit stängda. En grön lampa från en nödutrymningsdörr har lyst upp vintermörkret och påmint om svunna tider med minnen kring det genuina fjällturistlivet.

Huvudbyggnadens äldre del var en före detta jaktstuga som på 1920-talet flyttades från Österdalen i Norge. På 40-talet byggdes stugan ut och moderniserades samtidigt som den gjordes om från privatbostad till turistverksamhet. Anläggning lockade många konstnärer som bidragit med bland annat ett skulpturalt trappräcke och totempålarna på gården. Under årens lopp har flera fina äldre timmerbyggnader flyttats till platsen.

Annons

Annons

En detaljplan antogs för området 2009. Ett av syftena var att kunna utveckla hotellet med bostäder. Nuvarande byggnader är i ett plan och en suterrängvåning. De mindre timmerhusen är i ungefär ett plan. Detaljplanen skapade en utökad byggrätt med två plan och en suterrängvåning. Alltså en extra våning. Planbestämmelser reglerar även takvinkel och träfasad för att passa in i Härjedalens byggnadstradition. Inga skydds- eller rivningsbestämmelser finns. Andra detaljplaner som togs fram i närområdet under samma tid har skyddsbestämmelser. I detta fall verkar inte byggnaderna bedömts som skyddsvärda.

En detaljplan tas fram enligt Plan- och bygglagen. Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process där sakägare, grannar och myndigheter hörs och förslaget omarbetas efter inkomna synpunkter. Detaljplanen kan även överklagas. Detaljplanen är en trygghet för både den som vill bygga och den som påverkas av byggnationen. Detta eftersom det redovisas i detaljplanen hur byggnader ska utformas, dess storlek och placering.

En laga kraft vunnen demokratisk detaljplan måste respekteras, precis som alla som arbetat med att ta fram detaljplanen. Oavsett om vi gillar det eller inte. Vi har mycket skickliga medarbetare som jobbar intensivt med att behandla alla lika under samma förutsättningar efter gällande lagar, bestämmelser och rekommendationer. Besluten tas inte lättvindigt men oavsett beslut så recenseras ofta kommunens arbete som antingen för nitiskt eller för slapphänt.

Annons

I vårt arbete med att utveckla Härjedalen ska både gammalt och nytt få ta plats. Ett stort fokus är att få gamla misstag att bli en bra kommande helhet. Oavsett vad vi gör så kan vi vara säkra på att i nästa generations ögon har vi gjort många fel. Tidens tand ställer nya och andra krav men ändå måste även gamla beslut hanteras.

Annons

Jag gillar verkligen att människor vill diskutera arkitektur och vår bebyggda miljö. Jag ser fram emot synpunkter och yttranden även när vi frågar om det i grannhöranden och planarbeten. Om jag själv ritat på hotell Tänndalen skulle min strävan varit att inkludera befintliga byggnader i det nya. Precis som gjorts under historiens gång. Fastighetsägaren söker dock efter nya platser för timmerhusen. På samma sätt som byggnaderna flyttades till denna plats kan därmed byggnaderna leva vidare. Historien kan upprepa sig.

Som boende i kommunerna kan jag även se fördelar. Ett större underlag för kollektivtrafiken och verksamheter i området. Om bara en familj flyttar in permanent är det en stor tillgång. Ingen ny mark tas i anspråk utan många lägenheter kan tillskapas, parkeringar döljs i ett garage under gården och Tänndalen kan få utrymme för mer livskraft. Byggnaderna får en liknande placering och ett ståtligt uttryck som ändå kan föra tankarna tillbaka till vad som tidigare funnits på platsen. Jag kan förstå att vissa inte gillar detta men att kalla tvåvåningshus med suterrängvåning för höghus är lite väl magstarkt.

Peter Nilsson, 2022-02-10

Stadsarkitekt i Berg- och Härjedalens kommuner

Annons

Annons

Till toppen av sidan