Annons

Annons

Annons

Sveg

Debatt
S, C och M: Förstudie av högstadiet i Sveg behövs – svar på kritik

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mikael Andersson

Annons

I en tidigare debattartikel kritiserade Karin Holmin (Vox Humana) beslutet att inleda en förstudie av en flytt av högstadiet i Sveg. Här svarar företrädare för den styrande S, C och M – majoriteten på kritiken.

Karin Holmin skriver att södra skolan i Sveg har stort underhållsbehov.

Där är vi samstämmiga. Det finns stora underhållsskulder att ta hand om på många fastigheter runt om i kommunkoncernen. Södra skolan i Sveg ett av de områden som har akuta investeringsbehov.

Grundproblemet i stort är att många av kommunens byggnader är gamla och byggda utifrån betydligt större befolkning och med dåtidens krav. För att mäkta med att hitta nya investeringsutrymmen så behöver kommunen ordna upp sin ekonomi. Bland annat genom strukturförändringar, fokusera på kärnverksamhet och avhända sig frivilliga åtaganden samt avyttra fastigheter som inte behövs i kärnuppdraget.

Annons

Annons

Det har den politik majoriteten, S, C och M utfört under mandatperioden. Oftast hårt kritiserad av oppositionen.

Holmin vill lägga skulden på Härjegårdar. Hon menar att Härjegårdar bara bryr sig om sitt eget vinstintresse.

Det håller vi inte med om. Det är sant att Härjegårdar fick uppdraget att sköta om Kommunens fastigheter 2016. Eftersom Södra skolan är kommunens fastighet så är det dock kommunen som har kvar det ekonomiska ansvaret för denna och ytterst bestämmer vad som skall åtgärdas och investeras. Kommunens fastighetsbestånd och Härjegårdars eget bestånd är helt två olika saker och har två helt skilda ekonomier. Holmin är således helt fel ute om hon påstår att något vinstintresse i Härjegårdar påverkar drift och skötsel av Södra skolan.

Vidare menar Holmin att det saknas en ekonomisk flerårsplan. Samt att de styrande med detta inte prioriterat de mest akuta behoven.

Det kan inte ha undgått någon att vi med gammalt fastighetsbestånd, nya regler för VA med mera har betydligt större investeringsbehov än tillgången på pengar. Det är ett faktum som styr majoritetens prioritering av medel. Att lägga någon träffsäker långtidsplan med skarpa siffror är rätt svårt eftersom förutsättningar ofta ändras. Nämnas kan att för VA investeringarna har vi en långtidsplan. Men som alla känner till kommer den löpande att behöva revideras.

Vi håller alltså med om att det finns en stor underhållsskuld i kommunens fastigheter sedan lång tid. Man kan så klart försöka hitta syndabockar till detta men det är knappast något som leder problemet konkret framåt. Att komma tillrätta med detta och skapa goda och ändamålsenliga lokaler för alla verksamheter är en stor utmaning och kräver stora investeringar. Eftersom dessa investeringar är långsiktiga är det eftersträvansvärt att man kan åstadkomma en samsyn i vad som kommunens medel skall användas till. Saker som vägs in varje år i budgetarbetet som sträcker sig i tre år.

Annons

Annons

Till slut är Karin kritisk till att majoriteten vill utföra en förstudie kring var högstadiet i Sveg ska vara placerat.

Vid Södra skolan tillkomst och tiden därefter har det skett stora förändringar i både demografi och pedagogik. För att skapa ett beslutsunderlag som gör det möjligt att fatta så långsiktiga och bra beslut om hur framtidens skola skall utformas behövs både seriösa utredningar och förstudier. Det är knappast trovärdigt från Holmin och övriga i oppositionen att säga nej till att skaffa sig kunskap som leder till bättre och säkrare beslutsfattande.

Det ligger sedan några år tillbaka också ett beslut i dåvarande barn och utbildningsnämnden om att ha en sammanhållen grundskola i Sveg. Om det är rätt eller fel har vi i nuvarande majoritet inte tagit ställning till. Det är därför vi vill ha en förstudie som i sin tur kan vägleda politiken till långsiktigt bra beslut.

Lars Gunnar Nordlander (S)

Johan Fredholm (M)

Anders Häggkvist (C)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan