Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Debatt
Minska älgavskjutningen!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mikael Andersson

Annons

Senaste tiden har älgdebatten varit högljudd och livlig mellan skogsnäring på ena sidan och jägare på andra sidan. En ökad polarisering resulterad till följd av sönderskjuten älgstam. Detta indirekt orsakat av olyckliga slutsatser kopplade till tveksamma mål, mätmetoder och analyser kopplat till viltbete.

Ingen av oss vill tillbaka till 80-talets allt för höga älgstam. Men vi vill heller inte ha det som det ser ut idag med en överdrivet låg älgstam.

Annons

Annons

Vi anser att det är viktigt med en balanserad älgförvaltning. Detta för att skadenivån i våra ungskogar skall hållas på rimlig nivå. Men också att älg som är ett av vår faunas mest värdefulla och uppskattade djur ska kunna ses som en viktig resurs. Idag får älgen av många i skogsnäringen oförtjänt en ensidig stämpel av att vara skadedjur.

De senaste årens hårda avskjutningar har nu lett till att älgstammen är på en onödigt låg nivå. Dessutom på många håll med allt för låg medelålder för att långsiktigt må bra. Många privata skogsägare och landsbygdsbor har stort intresse i jakt. Som bonus får man frysarna berikade med klimatsmart älgkött. Vilket kan vara ännu viktigare vid eventuellt kommande kriser.

Denna trygghet och livskvalitet äventyras nu av allt för låga älgstam.

Vi, förtroendevalda i Mellanskogs skogsbruksområde, anser därför att avskjutningen på älg måste minska i Härjedalen de närmaste åren.

Allan Blomkvist, ordförande Härjedalens skogsbruksområde, Mellanskog

Långå

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan