Annons

Annons

Annons

Sveg

Debatt
Säkerställ vård på kvällar, nätter och helger i östra Härjedalen!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Hälsocentralen i Sveg stängd på kvällar, nätter och helger från och med den 1 juli? Ja, det kan bli verklighet om de, enligt uppgift, strandade förhandlingarna mellan Härjedalens kommun och Region Jämtland/Härjedalen inte återupptas och slutförs. Ett nytt avtal måste till som ger invånare och besökare samma trygga och tillgängliga nära vård vid hälsocentralen i Sveg som det nu uppsagda avtalet* säkerställt de senaste sjutton åren.

Annons

Annons

Ett samarbetsavtal som sett till att det funnits närvårdsplatser (NÄVA) på Hälsocentralen i Sveg där patienter, oftast äldre, kunnat läggas in för några dagars behandling och/eller observation i stället för att tvingas åka ca 20 mil till sjukhuset i Östersund. Bemanningen på platserna har kommunen ansvarat för med undersköterskor och sjuksköterskor. Kommunens sjuksköterskor har dessutom funnits på plats för att bemanna hälsocentralen all jourtid vilket är en förutsättning för att läkare ska finnas att tillgå. Att det i Sveg, centralorten i Härjedalen, funnits en HC där jourfall kunnat tas emot på kvällar, nätter och helger har inneburit en trygghet för både invånare och besökare. Alla vet att exempelvis barns behov av sjukvårdsinsatser inte bara inträffar under dagtid på vardagar.

Enligt uppgift så är det enbart chefer som förhandlat utan medverkan från de som under avtalstiden utfört arbetsinsatserna. Det är, enligt undertecknad, troligtvis orsaken till strandningen. Arbetsgivare som inte använder sig av de egna medarbetarnas erfarenhet och kompetens när det gäller att hitta lösningar, oavsett fråga, får mycket svårt att lyckas.

För de allra flesta är det fullständigt ointressant om det är kommunen eller regionen som är ansvarig. Det viktiga, och i vissa fall helt livsavgörande, är att rätt hjälp finns när man behöver den. Att hitta samverkanslösningar mellan huvudmän är alltid en framgångsfaktor. Särskilt ute på landsbygden med långa avstånd till närmaste sjukhus. Det är tillsammans man lyckas!

Annons

Annons

Ett nytt samverkansavtal där båda parter ”kliver på”, tar sitt ansvar och säkerställer att det finns närvårdsplatser och läkartillgång på jourtid vid Svegs HC är ett absolut måste om människor ska våga bo kvar här!

Karin Holmin (Vox Humana)

*Ett samarbetsavtal som kommunen sa upp i höstas men som förlängdes ett halvår efter uppsägningstidens utgång den 31/12 2021.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan