Annons

Annons

Annons

Ytterhogdal

Läsartext
Mötesnytt: PRO Ytterhogdal årsmöte 2022

Text

Detta är en läsartext.

Foto: Privat

PRO Ytterhogdal höll sitt årsmöte 22 mars på Knoppergården.

Vice ordförande Fred Eriksson förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen till de 29 medlemmar som deltog. Leif Nilsson valdes till mötesordförande och Arne Hemström sekreterare. En tyst minut hölls för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit under 2021.

Annons

Annons

Under 2021 har sex nya medlemmar registrerats. Diakon Gabriella Riben besökte mötet och informerade om kyrkans arbete, hon arbetar bland annat med barngrupper, gudstjänster, trivselgrupper och konfirmation. Hon kommer gärna och ordnar musikquiz för PRO.

Verksamhetsberättelsen godkändes med ett tillägg om lotteriet som gett bra ekonomiskt resultat. Unnie Aurusell fördrog resultat och balansräkning. Revisionsberättelsen godkändes. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Mer detaljer om mötet finns att läsa på PRO Ytterhogdals hemsida.

Efter mötet bjöds på god mat som Knoppergården lagat.

PRO Ytterhogdal, Astrid Eriksson.

Foto: Privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan