Annons

Annons

Annons

Vemdalen

Läsartext
PRO-möte på Lövåsgården

Detta är en läsartext.

Den 18 maj hölls medlemsmöte på Lövåsgården i Vemdalen med Vemdalens aktivitetskommitté som ansvarig.

Vemdalens aktivitetskommitté, från vänster, Ann-G Brandén, Siri Lorentzon, Sonja Landy, Lilian Tjärnås, Britt Sundgren och Bo Fjellner. Foto: Ingrid Erixon

Vår ordförande Hans Erixon öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna. Mötet inleddes med information och frågestund med socialutskottets ordförande Anders Häggkvist och socialchef Anda Embretsen från Härjedalens Kommun. Vi fick information om det arbete som pågår med den nya äldreplanen fram till 2035, där man siktar emot nya, anpassade boenden med kompentens för allas behov.

Annons

Under frågestunden kom många frågor och synpunkter om äldrevården, nedläggning av boenden, byvaktmästeri, personalfrågor, välfärdsteknik med mera.

Annons

Hans Erixon överlämnade skraplotter och tackade Anders och Anda för deras medverkan.

Anders Häggkvist och Anda Embretsen från Härjedalens kommun. Foto: Ingrid Erixon

Mötet fortsatte enligt föreslagen dagordning. Föregående protokoll redovisades och lades till handlingarna.

Föreningen har fått 13 nya medlemmar sedan förra medlemsmötet i november 2021 och har nu 307 medlemmar, en ökning med åtta stycken sedan årsskiftet.

Ordförande Hans Erixon har representerat föreningen på tre årsmöten: ABF Jämtland Härjedalen, PRO Samorganisation Härjedalen och PRO Jämtland-Härjedalen.

En skrivelse har gjorts från föreningen till Trafikverket angående gång- och cykelbana i Vemhån. Svar har kommit från Trafikverket som hänvisade till kommunen, som meddelade att det inte finns pengar till detta.

Spelmännen, från vänster Ragnar Wagenius, Ragnar Svegare och Artur Larsson, spelade till allsången. Foto: Ingrid Erixon

Övrig info från ordförande var datum för PRO:s Riksmästerskap, pågående namninsamling för "Höj den allmänna pensionen" och PRO:s kongress i juni.

Tre trivselträffar har hållits under våren med tema ”Försök inte lura mig”, där man utgått ifrån studiematerial som tagits fram av Polisen, PRO och andra pensionärsorganisationer samt Brottsofferjouren. Trivselträffar med tema kommer att fortsätta till hösten.

Annons

Annons

Studieorganisatören Ingrid Erixon efterlyste tips och önskemål om fler studiecirklar.

Reseansvarig Judith Myhr meddelade att en buss med glada PRO-are reser till Mora köpstad och besöker Zornmuséet den 19 maj och att hon återkommer med fler resor i sommar.

Mötet avslutades med att ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och bjöd föreningens sångkör, med spelmännen Ragnar Wagenius, Ragnar Svegare och Artur Larsson, att dra igång allsång innan god gulaschsoppa och kaffe serverades och man förrättade dragning av lotteriet.

Ingrid Erixon

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan