Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Debatt
S – Det ska vara tryggt att vara äldre i Sverige

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lena Bäckelin från Sveg kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna. Fotot: Privat

Annons

Vi socialdemokrater vill att äldre i hela landet själva ska få bestämma över sina liv och känna trygghet. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle och vi blir allt fler äldre men det ställer också höga krav på vår välfärd. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att vi säkerställer en trygg äldreomsorg.

Därför fortsätter vi att göra stora investeringar i kommuner och regioner för att stärka välfärden.

Från 2022 föreslår regeringen ytterligare satsningar på äldreomsorgen. Bland annat, permanenta resursmedel till kommunernas äldreomsorg och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder i regeringens så kallade “Äldreomsorgslyft”. Denna satsning har t.ex. gett ett stort antal deltagare/anställda kompetensutveckling inom äldreomsorgen i Härjedalen. Det är dock viktigt med fortsatta utbildningsinsatser, därför förlängs denna satsning nationellt. Sammantaget innebär detta 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen år 2022 jämfört med 2018.

Annons

Annons

Den så viktiga språkutbildningen för delar av personalen inom äldreomsorgen, utökas så fler yrkesgrupper inom vård, skola och annan omsorg kan ta del av den kompetenshöjningen. Vidare vill vi garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet och som ska arbeta som undersköterska. Det är viktigt att minska andelen timanställningar. Att vara timanställd är en tuff situation för arbetstagaren som då inte kan planera sitt liv utan står endast “till förfogande” för arbetsgivarens behov och de äldre får sämre kontinuitet av personal i omsorgen - alla förlorar på otrygga anställningar.

Vi socialdemokrater vill också utöka sjuksköterskebemanningen och läkarkompetensen inom äldreomsorgen och vi vill satsa medel för lönekostnader, under utbildningstiden för undersköterskor, som vidareutbildar sig till specialistundersköterskor med inriktning mot äldre- och demensvård.

För att äldre ska känna trygghet vill vi införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten i hela landet för att öka tryggheten och där har vi redan kommit en bra bit på väg i Härjedalen. Social samvaro är ett mänskligt behov och vi vill bryta många äldres ensamhet genom insatser för mer möjligheter till social samvaro. Därför vill vi öka stödet till frivilligorganisationer såsom pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar.

Annons

I Härjedalen ska vi därför starta dagverksamhet för äldre och när det gäller lokaler kommer vi att prioritera den fysiska miljön på våra demensboenden.

Vi anser också att vi måste höja pensionerna nu för ca en miljon pensionärer och det gör att 2096 pensionärer i Härjedalen får en pensionshöjning genom det föreslagna garantitillägget.

Annons

Personalen är grunden för att äldreomsorgen ska fungera och vi vill nationellt satsa på fler anställda inom omsorgen, förbättra arbetsvillkoren för omsorgspersonalen samt fortsätta stärka de anställdas kompetens. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta det påbörjade arbetet för en trygg äldreomsorg. Satsningar på våra äldre är viktigt för hela samhället. Vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen, inte avveckla den - satsningar före skattesänkningar.

Vårt Sverige kan bättre!

Lena Bäckelin

Riksdagskandidat (S)

Lena Bäckelin från Sveg kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna. Fotot: Privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan