Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Debatt
Dags för en koldioxidbudget i Härjedalen!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En av Härjedalens många torvtäkter. Öppen och bruten torvmark står för rejäla koldioxidutsläpp enligt Naturvårdsverket.

Bild: Mikael Andersson

Annons

Slalomtävling utan käppar, eller hockeymatch utan mål. Fjälltur utan ledkryss och kanottur i Ljusnan utan paddel… Lite SÅ är klimatomställningsarbete utan koldioxidbudget.

På hösten 2019 skickade vi in ett medborgarförslag om att kommunen bör ha en vetenskapligt framtagen koldioxidbudget (CO2budget). Förutom 132 underskrifter lyckades vi få 35 företag och verksamheter (bara i Västra Härjedalen!) att stå bakom förslaget. Ganska exakt ett år senare (hösten 2020) avslogs förslaget - helt i enlighet med tjänstemannautlåtandet.

Var man rädd att en CO2–budget skulle peka ut en riktning som var svår att ta, tvinga fram mål som inte var möjliga att leva upp till? Eller uppfattade man kanske att kommunen skulle stå ensamt ansvarig för all den fossila förbrukning och för alla utsläpp av växthusgaser som en Co2budget skulle synliggöra?

Annons

Annons

Ett nytt medborgarförslag om en CO2-budget har upprättats och vi behöver räta ut eventuella missuppfattningar. För det första signalerar en CO2-budget höga ambitioner. Att förmedla seriösa mål för omställningen kan inge trygghet, förtroende och hopp (hos ett stort antal medborgare). För det andra kan en Co2budget (som även erbjuds i form av ett digitalt delbart visualiseringsverktyg) göra det tydligt för medborgare och verksamheter att ansvaret är delat. Näringsliv såväl som enskilda invånare behöver bidra.

En hel del tycks till vår stora glädje ha hänt sedan förslaget skickades in för snart tre år sedan. Enligt svaren i den partienkät* som Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen skickat ut, tycker en majoritet av partierna (V, S, L, KD och VH) att kommunen skall ta fram en vetenskapligt baserad CO2-budget som följs upp årligen. Ett av kommunens större partier vågar dessutom gå längre och uppger CO2-budgeten som ett av sina fokusområden för nästa mandatperiod.

De tio kommuner i Sverige, som för tre år sedan upprättat en CO2-budget, har nu växt till över 30. Vår kommun kommer alltså att vara i gott sällskap i sitt arbete med seriös klimatomställning (som vi hoppas på) under nästa mandatperiod.

Kan vi nu avslutningsvis enas om att det är lättare att köra slalom med käppar och att hockeymålen är en förutsättning för att kunna sätta puckar? Kan vi vara överens om att ledkryssen hjälper turister att hamna rätt i ett oändligt landskap och att paddeln kan hjälpa oss att undvika köra fast på en strandbank längs Ljusnan? Kan vi då en gång för alla också slå fast att en CO2-budget är en förutsättning för ett seriöst klimatomställningsarbete i Härjedalens kommun?

*Ta del av sammanställning av svaren på partienkäten genom att besöka hemsidan; >www.hallbarhetiharjedalen.se

Åsa Palm - planetälskare och engagerad i Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan