Annons

Annons

Annons

Demensvården i Härjedalen

Debatt
Vox Humana: Specialiserad demensvård i hela Härjedalen!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Johannes Berndalen, Mikael Andersson, Ulrica Dahlqvist

Annons

Nu har det som inte fick hända hänt. Demensavdelningarna i både Hede och Funäsdalen* avvecklas. Socialutskottet beslutade den 25 oktober om en omställning av Hedegården. En omställning som enligt beslutet bland annat innebär att de sex lägenheterna på demensboendet Loftet görs om till kontorsarbetsplatser.

I ärendebeskrivningen (underlag för beslut) framgår ingenting om hur behoven hos personer med olika former av demensproblematik i Hede/Vemdalsområdet ska tillgodoses. Det finns behov av en långsiktig lösning för särskilt boende för att möta framtida behov står det i underlaget. Vad händer med allas behov här och nu?

LÄS OCKSÅ: Beslut – Demensboende på Hedegården byggs om till kontor

Annons

Annons

Enligt Anders Häggqvist (C), ordförande i socialutskottet, verkar den enklaste lösningen för de som har behov av specialiserad demensvård i fortsättningen vara att de erbjuds platser endast på ett ställe. Det stället verkar vara i Sveg. Enklast för vem? För personerna själva? För deras anhöriga och närstående? För medarbetarna som valt att vidareutbilda sig inom demensvård? De kanske bor i Funäsdalen eller i Hede, blir de förflyttade till Sveg?

Antalet platser inom särskilt boende har minskat i och med försäljning och avveckling av boenden i Vemdalen, Sveg och Lillhärdal. Nu, utifrån beslut i socialutskottet, finns inte längre några demensboendeplatser kvar i västra Härjedalen. Är borttagande av boendeplatser rätt sätt att möta behov hos exempelvis. personer som är 85 år och äldre i Härjedalen? De är den grupp som ökar mest i antal och faktiskt i stort sett fördubblas mellan åren 2022 till 2035.

LÄS OCKSÅ: Stänga demensboende i Hede och Funäsdalen sparar åtta miljoner

När det inte längre fungerar att bo hemma för personer med en demenssjukdom är det viktigt att det finns särskilda demensboenden att flytta till. Specialiserad demensvård med bra, trygga och attraktiva boendeplatser måste finnas i hela Härjedalen. Det är fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Se Kommunallagen 5 kap.1–2§. Att avveckla demensavdelningar, den här gången i Funäsdalen och Hede, anser Vox Humana är av större vikt för medborgarna. Det är en fråga för fullmäktige att ta ställning till och inte för ett utskott.

Annons

Annons

Karin Holmin, Vox Humana

*Enligt uppgift så är demensavdelningen på Fjällsol i Funäsdalen redan tömd.

Fjällsol, det särskilda boendet i Funäsdalen.

Bild: Ulrica Dahlqvist

Karin Holmin, Vox Humana.

Bild: Mikael Andersson

Hedegården, det särskilda boendet i Hede.

Bild: Johannes Berndalen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan