Annons

Annons

Annons

Demensvården i Härjedalen

Debatt
Socialutskottet: Vårt beslut är för medborgarnas bästa

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anders Häggkvist (C) är ordförande för socialutskottet.

Bild: Ulrica Dahlqvist, Mikael Andersson, Johannes Berndalen

Annons

Ett helt enigt socialutskott tog, efter studiebesök och gediget tjänstemannaunderlag, beslut om avveckling av demensboende på Loftet.

I socialutskottet finns, förutom majoriteten, bägge oppositionsgrupperna representerade.

LÄS OCKSÅ: Vox Humana – Specialiserad demensvård till hela Härjedalen!

Loftet ligger svårtillgängligt på våning två. Har sex lägenheter i en instängd, korridorpräglad miljö, endast en liten gemensam balkong och håller därigenom långt ifrån måttet för att kunna bedriva inspirerande och bra omsorg för dementa.

Administrationen som idag ligger på markplan kommer att flytta upp till Loftet. Vid denna omställning kommer det i stället att bli lägenheter för äldre med olika former av vårdbehov. Däribland många äldre med demens som alltså även framöver kommer kunna bo i Hede. Men då i mer lättillgängliga lägenheter på markplan i Hedegården. Personal på Hedegården har fått utbildning kopplat till demens och vi kommer att fortsätta med kompetens utveckling

Annons

Annons

De personer som är i behov av mer specificerad demensvård bland annat utifrån läkares inrådan kommer att få den utförd i ett bättre utformat demensboende någon annanstans i kommunen.

Att omdisponera en korridor med sex lägenheter anser vi inte vara av principiell beskaffenhet. Vi anser att beslutet därför kan tas av socialutskottet och inte behöver beslutas i kommunfullmäktige.

Och för övrigt så finns platserna i Funäsdalen kvar.

Återigen har Karin Holmin högt svävande idéer. Utan ett ord om hur hon tänker sig hitta lösningar i finansiering med mera för sina önskemål. Med den verklighet vi lever i och med Härjedalens medborgares bästa i sikte så står vi upp för de beslut vi tagit.

Det tänker vi även fortsättningsvis göra.

Anders Häggkvist (C), Christer Nordkvist (S), Torbjörn Andersson (C), Billy Anklew (SD), ordinarie ledamöter i socialutskottet.

Anders Häggkvist är ordförande i socialutskottet och Centerpartist.

Bild: Mikael Andersson

Bild: Johannes Berndalen

Bild: Ulrica Dahlqvist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan