Annons

Annons

Annons

Funäsdalen

Läsartext
Julbetraktelse: Earoe Jupmielasse jallatjommesisnie-Ära i höjden åt Gud!

Detta är en läsartext.

Som präst i Sápmi har jag hört många berätta om barndomens julfirande. Nomadlärarinnan Sakka Rutfjäll, bördig från Frostviken, mindes sin första jul i renskogen i början av 1910-talet. Då var hon lillpiga hos Anders och Anna Thomasson i Hotagsfjällen, Jijnjevaerie.

I trakten av Hotagssjön inredde de en gammal timmerkoja för att fira vinterns stora högtid. Renhjorden uppehöll sig i närheten och åt av hänglaven, joevjeme. Vad julmaten beträffar var korven och klimpen viktiga, lagade på renens tunnblod, ruerhkememaelie. I kojan stämde alla in i änglasången på hjärtats språk: "Earoe Jupmielasse jallatjommesisnie, jih raeffie eatnamasse, almetjidie giejstie Jupmele aavode - Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt". (Luk. 2:14).

Annons

Annons

Sakka Klementsson i Mittådalen, Mihte, berättade också julminnen för mig från barndomsåren vid tiden för första världskrigets utbrott. Då vistades hennes familj i Slugufjäll inom Idre. Efter att ha skidat runt renhjorden brukade fadern Jon Fjällgren samla alla i vistet till bön på julaftonen. Han kårade en tjärvedsgren så att det lyste klart i kåtan. Det rådde andakt när julevangeliet lästes, inte minst vid ängelns ord till herdarna som vaktade sin hjord om natten:"Aellede

alvehtovvh! Mov lea saernie dijjese stoere aavoen bïjre, stoere aavoe gaajhkide almetjidie. Daelie dijjen lutniestaejja Daviden staarese reakadamme. Dihte Messija, Åejvie - Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren". (Luk. 2:10f.).

Själv vandrade jag för många år sedan över herdarnas äng till födelsekyrkan i Betlehem, uppförd på den plats där Jesus föddes. Då mindes jag min mormors ord vid julandakten där hemma bland Tärnafjällen: "I Betlehem föddes Guds Son hemlös. Nu klappar han på dörren till våra hjärtan. Det är där han vill bo. När vi öppnar för honom sjunger änglarna som i den första julnatten."

Julens stjärna lyser,

värmer den som fryser,

ger oss himmelsk frid

Annons

i en vilsen tid.

Du som är vår frälsning,

hör vår bön och hälsning:

Var oss alltid när.

Du som livet är.

Amen. Halleluja.

Jupmelen raeffie jih Buerie Jåvle - Guds frid och God Jul!

Bo Lundmark

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan