Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Debatt
Svar till SD: Att lämna vägar skapar utrymme för vård skola och omsorg

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Ulrica Dahlqvist, Johannes Berndalen, Mikael Andersson

Annons

Vi i styret är väl medvetna om att förrättningar både tar tid och är kostsamma. I vissa fall kan det vara både bättre och billigare med frivilliga överenskommelser, men då måste alla fastighetsägare vara med på det.

Vi anser att vägarna behöver rustas upp. Bägge oppositionsgrupperingarna verkar hålla med om det och även att upprustningen kommer att kosta mycket pengar. Det som förbryllar är att oppositionen menar att kostnaden bara uppstår för de styrande. Naturligtvis är upprustningsbehovet och kostnaden lika oavsett vem som i framtiden ansvarar för vägarna, såvida inte oppositionen tänkt sig att avstå från att upprusta av vägarna om de blir kvar i kommunal regi. Ett besked om detta vore klädsamt.

Annons

LÄS OCKSÅ: SD – Gör omtag i vägfrågan

Annons

Att rusta vägarna i samband med återlämnandet är dessutom en omställningskostnad som ger mindre påverkan på kommunens framtida ekonomi än vad en investering gör. Ska vägarna fortsätta hanteras i kommunens regi, som den samlade oppositionen vill, så kommer alla investeringar i upprustade vägar att konkurrera med övriga investeringar som behöver göras. Bland annat i skolor och äldreboenden. Det riskerar också att ge mindre utrymme för den dagliga driften av våra kärnverksamheter, såvida inte skatten höjs. Hittills har oppositionen inte talat om hur man ekonomiskt ska leva upp till sina utspel och vallöften i vägfrågan.

Det är ingen slump att de flesta andra kommuner sedan lång tid tillbaka redan gjort denna förändring. Härjedalens kommun är tillhör de sista som har kvar vägansvar utanför stadsplanerade områden i kommunal regi. Vi håller med om att det finns en viss orättvisa, men vi anser att orättvisan är betydligt större i dag. Många innevånare sköter nämligen redan sina vägar själv och har aldrig haft den tjänsten från kommunen.

LÄS OCKSÅ: Vägfrågan skapar negativ bild av Härjedalen

Vi anser också att det är direkt felaktigt att innevånarnas skattemedel ska gå till vägskötsel för fritidshusägare. Att kommunen är skyldig att ansvara för vägar i stadsplanerade områden är lagstyrt sedan lång tid och tyvärr inget vi i dagsläget kan göra något åt.

Annons

Annons

En paus av vägöverlämnandet löser inga problem, utan gör bara att orättvisor, kostnader och problem ökar. Då tycker vi att det är bättre att ta ansvar för att genomföra det beslut som är fattat.

L-O Mattson (M), ordförande i Samhällsutvecklingsutskottet

Mats Eriksson (C), vice ordförande i Samhällsutvecklingsutskottet

Lena Bäckelin (S), ledamot i Samhällsutvecklingsutskottet

Bild: Ulrica Dahlqvist

Bild: Mikael Andersson

Bild: Johannes Berndalen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan