Annons

Annons

Annons

Demensvården i Härjedalen

Debatt
Svar direkt: Alltid brukarens behov i första hand

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Johannes Berndalen

Annons

Barbera van Doorn har synpunkter på vilka frågor som ska behandlas i KF.

Hygienpaketstaxa liksom andra taxor ska enligt kommunallagen tas i kommunfullmäktige. Investeringar skall alltid också tas av kommunfullmäktige. Den omdisponering som görs i SÄBOn anser vi inte behöver tas i KF.

Omställningen till ett SÄBO med möjlighet till demensomsorg på hela Fjällsol i Funäsdalen gjordes för 2 år sedan. Har enligt vår uppfattning fungerat väl.

Demensavdelningen uppe på Loftet i Hede stängdes runt årsskiftet. Socialutskottets helt eniga beslut togs utifrån lokalens isolerade läge och beskaffenhet. Enligt oss en omöjlig lokal att bedriva bra demensvård i.

Ingen inneboende person i Funäsdalen eller Hede har behövt tvångsförflyttats till andra orter på grund av platsbrist.

Annons

I beslutet för Hedegården finns även ett utredningsuppdrag om en långsiktig boendeplan i fastigheten. Målbilden är att det ska kunna skapas 30 boendeplatser på sikt. Fler kommer i så fall att kunna få sin omsorg inklusive för demenssjukdom där.

Annons

LÄS OCKSÅ: Stängda demensplatser ökar risken för ensamhet

Genom beslutet kommer kontorsplatser flyttas upp till Loftet. Men hur och när behöver planeras tillsammans med de flyttbehov som uppkommer vid Hedegårdens renoveringar. Troligtvis kommer loftets lägenheter att behövas som tillfälliga boenden under renoveringstiden.

Vår förhoppning är också att med omlokaliseringar liksom i Sveg ska kunna skapas dagverksamhet lättillgängligt på markplanet. Ett koncept vi verkligen tror kommer att lyfta livskvaliteten både för anhöriga och de personer som bor på och utanför Hedegården.

Socialutskottet är fullt medvetna om att antalet äldre på sikt ökar. Det är därför vårt beslut innefattar att vi vill utöka antalet SÄBO lägenheter på Hedegården. Det är också därför vi tillsammans med Härjegårdar försöker skapa fler seniorboenden. Där man lite tidigare i sitt åldrande kan bo tryggt med eller utan hemtjänst.

Kösituation och behovet av specialiserad vård kan i vissa fall leda till att man blir erbjuden plats på andra orter. En verklighet och förhållningssätt vi delar med övriga Sverige. Vårt prioriterade fokus är dock alltid att brukarens behov går i första hand.

Annons

Annons

Politiker måste förhålla sig till en penningpåse.

De flesta politiker vet att det bara finns en penningpåse. Så om man i valrörelsen lovar olika saker så måste man finansiera det genom att avstå något annat. Ofta med andra smärtsamma prioriteringar såsom nedläggning skolor, borttagande av frivilla åtaganden, återlämning vägskötsel eller genom skattehöjning.

Gällande delaktighet kan vi bara konstatera att vi har olika åsikter om hur stor eller liten den varit.

Vi i styret kommer att hålla de dialoger vi lovat i äldreplanen.

Anders Häggkvist(C) ordförande socialutskottet.

Christer Nordqvist(S) vice ordförande socialutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan