Annons

Annons

Annons

Förbifart Sveg

Debatt
Sveg behöver stärkas – inte försvagas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förslaget till ny dragning av E 45:an får grönt ljus enligt vad vi läser i ÖP och tidningen Härjedalen.

”Djupt beklagligt” –kommunalråd om nya E45 (15 februari)

Våra styrande avvisar alla remissyttranden och ställer sig helt bakom Trafikverkets förslag. Regeringen menar att det inte finns något som föranleder en ändring av myndighetens bedömning.

Men hallå! Vart har parollen ”Hela Sverige ska leva” tagit vägen? Sveg är en naturlig och viktig tätort i Härjedalen. Den behöver stärkas som centralort, inte försvagas.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Trafikverket påstår att projektet ger ekonomiska vinster. Jag skulle vilja fråga; för vilka då? För turisterna, som tjänar ett par mil på sin väg till fjällen? Några samhällsekonomiska vinster blir det i vart fall inte för Sveg och västra Härjedalen. Nej, Trafikverkets slutsatser om såväl samhällsekonomiska som miljömässiga vinster är ytterst dåligt underbyggda.

Sveg är inte bara en viktig centralort för alla näringsidkare och övriga invånare i Härjedalen – den är också en mycket viktig knutpunkt för alla oss som råkar bo i inlandet eller de västra delarna av landet. Vid bilresor exempelvis Östersund–Göteborg, är Sveg en given anhalt på resan. Om man kommer från andra hållet har man förmodligen kört oavbrutet från Dalarna och är i stort behov av tankning för både bil och mage plus lite vila.

Vi som kämpar för en levande landsbygd ser Trafikverkets förslag som en provokation mot det svenska inlandet. Hur tänker ni i regeringskansliet? Menar ni allvar med att ni vill lyssna på oss i de glesare delarna av Sverige eller menar ni att vi stillsamt ska acceptera och finna oss i det som anses vara bäst för människorna i de befolkningstätare delarna i södra Sverige?

Den förväntade högkonjunkturen i norr ger ytterligare anledning att lyfta blicken och tänka lite rundare. Invånarna på landsbygden har, precis som andra, en självklar rätt till ett starkt inflytande rörande sina levnadsförhållanden. Detta gäller både infrastrukturella beslut såväl som frågor kring övrig utformning av sitt lokalsamhälle – det kallas ”närhetsprincipen”.

Annons

Annons

Det är ju numera tillåtet att demonstrera genom bränningar. Måste vi för att öppna våra rikspolitikers ögon och öron och få dem att inse snedfördelningen mellan landsbygd och stad, åka till huvudstaden och manifestera genom att bränna politiska symboler?

Svegsprojektet är ingen struntfråga. Det gäller utvecklingen i ett prövat landskap, som utgör en del av det redan sargade norrländska inlandet. Vårt tålamod är snart slut! Lyssna på härjedalingarna och oss, som är beroende av Europaväg 45!

Fatta beslut som genererar utveckling i Härjedalen och övriga inlandet. Behåll 45:ans nuvarande sträckning! Slösa inte bort många hundra skattemiljoner grundade i huvudsak på skrivbordstänkande!

Kurt Folkesson, Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan