Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Debatt
Vill ha HBTQI+ certifiering av skolorna i Härjedalen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Jag har bott i Härjedalens kommun sedan 2010 och har därför gjort hela min grundskoleutbildning här, dessutom valde jag att genomföra min gymnasieutbildning på Härjedalens gymnasium. Det är alltså cirka 10 år som jag har bildats i Härjedalen, och på alla de 10 åren kan jag endast minnas ett tillfälle då vi talade om HBTQI+. I vårt moderna samhälle blir frågor som rör HBTQI+ mer och mer relevanta och i takt med att röster som ställer sig kritiskt mot HBTQI+ rättigheter och friheter ökar föreslår Vänsterpartiet att kommunens samtliga skolor ska certifieras i HBTQI+.

Annons

Annons

Det är en självklarhet att barn och unga ska veta att HBTQI+ inte är fel eller konstigt. De ska också känna sig trygga att ställa frågor om sig själv och området i stort. Vår förhoppning är att förslaget att HBTQI+ certifiera samtliga skolor ska leda till en större förståelse både hos elever och personal. En ytterligare effekt detta bör få är minskningen av trakasserier, kränkningar och mobbning som kommer från sexuell läggning eller könstillhörighet.

Förslaget kan vidare styrkas med följande utdrag ur Skollagen 5 kap. 3 § andra meningen: ”Huvudmannen [kommunen/bildningsutskottet] ska säkerställa att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero.” samt Skollagen 6 kap. 6-8 §§: 6 kap. 6 §: ”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.” Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Även om Härjedalen är en liten och vitt spridd kommun ska vi inte falla efter i tiderna. För att bli en attraktivare kommun krävs att vi inte bara följer efter den nationella linjen, utan vi måste bli pionjärerna som visar vägen för resten av landet. Bland annat i frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter, till exempel HBTQI+.

Därför har Vänsterpartiet skickat in en motion till fullmäktige om just HBTQI+ certifiering av samtliga skolor.

Tidigare elev i Härjedalen
Vänsterpartiet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan