Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Frivillighet i skogsbruket gäller inte ens på pappret

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nya riktlinjer från myndigheterna om hur skog ska skyddas bortser från skogsägarens vilja och engagemang. LRF och skogsägarrörelsen uppmanar regeringen att sätta ned foten och tydliggöra att vi precis som Norge ska arbeta med ett frivilligt arbetssätt.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen behöver återgå till ritbordet och skriva om riktlinjerna skogsskydd, skriver artikelförfattarna.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

LRF Jämtland och Norra Skog är kritiska till de nya riktlinjerna från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för skydd av natur och anser att de inte bygger på frivillighet. Utgångspunkten är att om skogen planeras att avverkas så fortsätter processen med det formella skyddet även mot skogsägarens vilja. De nya riktlinjerna innebär i praktiken bara frivillighet för den som inte planerar att bruka sin skog.

Annons

Samtidigt finns det små möjligheter för skogsägare med skyddade arter eller tidigare utpekade nyckelbiotoper att få skogen skyddad eftersom riktlinjerna inte tillåter skydd av mindre skogsområden. Vi som skogsägare befinner oss i ett moment 22 där staten å ena sidan menar att marken är för skyddsvärd för att brukas, men å andra sidan menar att den inte är tillräckligt skyddsvärd för att få formellt skydd.

Finns det inte tillfällen då man från myndigheterna behöver använda tvång? Ja, under mycket speciella omständigheter. Exempelvis ett skogsområde med helt unika naturvärden som inte finns på en annan plats i Sverige. Dessvärre är riktlinjerna mycket mer långtgående än så.

Vi behöver därför en ny modell. LRFs undersökning från förra året visar att 8 av 10 skogsägare ställer sig positiva till att själva ta initiativ till att värna och utveckla den biologiska mångfalden i skogen, ifall det bygger på frivillighet och ersättning utgår från staten.

Annons

LRF och skogsägarrörelsen har under lång tid arbetat för att formellt skydd av skog bara får ske på frivillig grund, likt det arbetssätt som finns i vårt grannland Norge.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen behöver återgå till ritbordet och skriva om riktlinjerna så att frivilligheten får genomslag i praktiken. Regeringen behöver även ge ett tydligare uppdrag.

Lars Ahlin

ordförande LRF Jämtland

Stig Högberg

ordförande Norra Skog

Allan Blomkvist

ordförande Härjedalens SBO, Mellanskog

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan