Annons

Annons

Annons

Funäsdalen

Läsartext
Ett vårfrudagsminne

Detta är en läsartext.

Under åren som samernas kyrkoherde skidade jag till många väglösa visten från Härjedalen i söder till Karesuando i norr. Vädret och skidföret var inte alltid det bästa, men gemenskapen var varm och hjärtlig antingen det var hos mor Albertina i Raukasjö eller hos Per och Margareta i Västerfjäll vid Piteälvens källor.

I vårfrudagstid kommer en skidfärd till Käringsjön i mitt minne. Där var fram till mitten av femtitalet huvudvistet för Tännäs sameby, som nu heter Ruvhten sïjte. Vid tiden för min vårvinterfärd i början av åttitalet utgjordes vistets hela befolkning av Pelle Wiberg och sonen Evald. Pelle närmade sig sin nittiårsdag, men hanterade fortfarande yxan med den äran på vedbacken!

Annons

Annons

Vinden bar fram ängeln Gabriels ord över gnistrande snöfält: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son och du skall ge honom namnet Jesus - Aellieh bïllh Maarja. Jupmele dutnji-en åårmege. Nåajsan edtjh sjidtedh, jih baerniem baersieldidh, jih dam galkh Jeesusinie nommestehtedh". (Luk. 1:30f.).

Solen värmde och Mysklan kämpade för att bli fri från vinterns isiga pansar. Både ripan och talgoxen tycktes stämma in i Marias lovsång: "Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare - Mov sealoe Åejvien faamoem heevehte, mov voejkene Jupmielinie, mov Lutniestaejjine aavode".

(Luk. 1:46f.).

Hennes ord har värmt hjärtan och väckt lovsång från släktled till släktled också i våra nordliga nejder. Vid köksbordet hos Pelle och Evald i Käringsjön fick vi dela glädjen över att Gud valde denna underbara väg för vår räddning: En ung flicka blev mor åt vår frälsare Jesus Kristus, han som är världens ljus den dag idag! På tröskeln till Marie bebådelsedag, när renkalven vänder sig i moderlivet, sjöng vi med ord som du gärna får göra till dina:

Se, solen stiger hög och klar.

En vårvind över fjället drar.

Den väcker bäckens sorl på nytt.

Guds stora nåd har inte flytt!

På skaren springer ripan lätt.

Renkalven vänder sig nu rätt

Annons

att födas snart till denna värld.

O Gud, var med på livets färd!

Du som Guds kärlek till oss bär,

ge liv åt allt som fruset är.

Gör slut på själens vinter lång.

Maria, sjung för oss din sång!

(mel. Sv. ps. 42)

Bo Lundmark

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan