Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Även lite alkohol kan vara skadligt för blodtryck och hjärta

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Trots att högt blodtryck är den ledande förebyggbara orsaken till för tidig död pratas det väldigt lite om en av de bidragande orsakerna till att många lider av högt blodtryck, nämligen alkohol.

Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och tidig död och leder bland annat till många svåra hjärt- och kärlsjukdomar, däribland stroke. Att därför förebygga högt blodtryck i befolkningen skulle markant minska hjärtsjukdomar i befolkningen, minska belastningen på våra sjukvårdssystem och framför allt rädda många liv.

Annons

Annons

Trots detta är det sällan som riskfaktorerna bakom högt blodtryck på allvar diskuteras, och i synnerhet alkohol, en av de största riskfaktorerna bakom högt blodtryck.

I en nysläppt forskningsrapport vid namn ”Alkohol och blodtryck” kartläggs sambandet mellan alkohol och högt blodtryck. Rapporten, som är skriven av en grupp internationella alkoholforskare, visar att alkoholkonsumtion har ett direkt samband med högt blodtryck och hur både stora och små minskningar av individers alkoholkonsumtion sänker blodtrycket och därmed minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

När det gäller risken för högt blodtryck, finns det ingen säker alkoholkonsumtionsnivå som ger skyddande effekt på lång sikt. Bakom rapporten står en stor grupp ideella och akademiska organisationer, där IOGT-NTO är en av dem.

Konsekvensen blir att alltför många drabbas, ovetandes, av alkoholens skadeverkningar. Här har vi som samhälle, och framför allt politiken, ett ansvar att öka kunskapen om hur alkohol påverkar medborgares hälsa. Genom en stärkt utbildning av hälso – och sjukvårdspersonal samt mer lättillgänglig information till medborgare, genom till exempel hälsovarningar på alkoholprodukter, kan vi rädda liv.

Från IOGT-NTO:s sida är vi medvetna om att en stor del av befolkningen upplever alkoholen som ett positivt ”smörjmedel” i det sociala livet. Men vi måste inse att alkoholen också har många negativa effekter, där alkohol som orsak till högt blodtryck är en.

Annons

Vi vill att det pratas mer om alkoholfrågan i sin helhet, men tyvärr upplevs det av många som ett ”minerat” område. Vår rekommendation är våga prata om alkohol. Det är första steget.

IOGT-NTO Mitt, Olle Häggström, ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan