Annons

Annons

Annons

Läsartext
Årsmöte med 30 SPF-medlemmar i Sveg

Detta är en läsartext.

SPF Seniorerna Sveg har haft årsmöte den 20 april. Omkring 30 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Rolf Byqvist.

Därefter hölls en parentation med ljuständning och en tyst minut. Gunnel Jansson läste dikten ”Det är vackrast när det skymmer” av Per Lagerkvist.

Till ordförande för årsmötet valdes Gunvor Jansson. Ingrid Östlund valdes till sekreterare.

Annons

Kassör Stefan Åslund läste upp den ekonomiska rapporten och den godkändes av mötet.

Annons

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande Gunvor Jansson. Den godkändes av mötet och lades till handlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft 233 medlemmar. Märit Eriksdotter valdes att representera föreningen i RPF (Rådet för pensionärer och funktionshindrade).

Gunvor Jansson valdes till ersättare fram till årsmötet 2023. Det har saknats ledare till olika aktiviteter så de har inte kunnat genomföras. Två månadsmöten har hållits under 2022.

Vid månadsmötet i maj var doktor Björn Falck inbjuden som föreläsare. Han pratade om diabetes och övervikt.

Naturfilmaren Ingemar Lind besökte månadsmötet i september. Han visade en film, som han spelat in, om djuren på fjället.

Ett musikcafé anordnades i november tillsammans med HjärtLung Härjedalen.

En aktivitet, som pågått varannan vecka, är en bokcirkel. Julbord åts på Mysoxen.

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Till revisorer har Alf Göransson och Melving Söderqvist valts. Det har inte valts någon valberedning.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Rolf Byqvist meddelade att han ej vill bli omvald till ordförande för kommande år. Han kommer fortsättningsvis att representera SPF Seniorerna Sveg i förtroenderådet.

Annons

Övriga styrelsemedlemmar, som var valda fram till dagens årsmöte omvaldes fram till årsmötet 2024. I Styrelsen ingår Stefan Åslund, Roland Persson, Ragnar Persson, Ingrid Östlund, Ragnar Persson, Roger Ideborg. Ingen ersättare har valts. Att representera föreningen i RPF (Rådet för pensionärer och funktionshindrade) har Märit Eriksdotter återvalts och Gunvor Jansson som ersättare.

Efter mötets avslutning bjöds på lunch på Mannes Restaurang.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan