Annons

Annons

Annons

Funäsdalen

Debatt
Stadsarkitekten: Nya byggnader i Funäsdalen är två våningar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antal våningar kan "upplevas olika" enligt stadsarkitekten i Härjedalen. Frågan är hur många våningar de nya husen som byggs i Funäsdalen har.

Bild: Mikael Andersson

Annons

I Sveriges radio berättar en granne att det som byggs är fyra våningar mot reglerade två våningar. Antal våningar kan upplevas olika. Det är inget kryphål eller tolkningsfråga. Definitioner och rättspraxis finns för våning, källare, loft och vind. Oftast regleras höjden även i meter men 2012 begränsade kommunen bara antal våningar i detaljplanen.

Befintliga byggnaders taknock mellan sjön och riksvägen är både högre och lägre utifrån nollplanet. Nya och gamla taknockar kan upplevas klättra upp för fjällsidan. Då nya byggnader är högre än omkringliggande undersöktes påtaglig skada på utsikt, skuggning och siktlinjer i bygglovet. Den samlade bedömningen var att ingen påtaglig skada uppstår samt att landskapsbilden inte avsevärt påverkas.

Annons

Annons

En vind som inreds påverkar marginellt byggnadens höjd. Då terrängen lutar kraftigt hade marken behövts höjas även utan en källare. Utan loftet hade huset upplevts som stabbigt. Proportionerna och uttryck bedömer jag som en modern tolkning av Härjedalens byggnadstradition med god anpassning till terräng och landskapsbild.

När bygglov beviljas kungörs lovet och brev skickas ut till grannar. Handlingar kan då begäras ut. Lovet kan även överklagas inom fyra veckor och pröva meningsskiljaktigheter.

Jag uppmuntrar till samtal om arkitektur och stadsutveckling. Byggnationen är enbart påbörjad och först när det är klart kan vi fundera på om det verkligen blev bra eller om vi får dra lärdomar framöver.

Peter Nilsson
Stadsarkitekt på Bergs och Härjedalens kommuners miljö- och byggavdelning

Nya bostadsrättslägenheter i Funäsdalen som en del upplever som högre än två våningar.

Bild: Mikael Andersson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan