Annons

Annons

Annons

Vägöverlämningen i Härjedalen

Insändare
Vad ska hända med Härjedalens vägar och gator?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Härjedalens kommun har ansökt om att ompröva samt utvidga gemensamhetsanläggningarna (vägföreningarna) i Ytterhogdals tätort, samt att avveckla vägunderhållet för stora delar av tätortens allmänna vägar och gator. Detta är en del av det omfattande vägöverlämnandet som varit så kontroversiellt och omtalat på senaste tid, där det allmänna ska minska sitt ansvar för den viktiga, gemensamma infrastrukturen i kommunen.

Annons

Man kan verkligen fråga sig om allmänheten i kommunen känner till att inte endast enskild väg ska få förändrad status underhållsmässigt, utan att även allmän väg i detaljplanerat bostadsområde omfattas.

"Vart tar våra skattepengar vägen? Är det rimligt att kommunen gör avsteg ifrån ett sådant grundläggande uppdrag som att sköta tätorternas gator?"

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

Vi har via kallelse från Lantmäteriet blivit inbjudna, i egenskap som berörda fastighetsägare, till sammanträde gällande detta ärende. Detta förfarande är föreskrivet i lag.

I kallelsen bekräftas att en stor del av alla vägar och gator i Ytterhogdals tätort ska övergå till de två redan befintliga gemensamhetsanläggningarna (Viken ga:11, Viken ga:14). Gemensamhetsanläggningarna blir så omfattande att många av byns fastighetsägare kommer behöva sköta underhållet för gatorna till sina fastigheter själva.

Det har tidigare låtit som att endast enskilda vägar ska överlämnas till ”vägföreningar”, dvs. gemensamhetsanläggningar – särskilt vägar med många fritidsboende, och de allmänna vägarna skulle alltså inte omfattas. Lars-Olof Mattson (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott, framför i TH:s nummer 19 att Svegs och Funäsdalens centrala delar har en särskild ställning som ”stadsplanerade områden” och skulle därför inte omfattas av omdaningen.

Han säger vidare att om de kunnat hade de ”lämnat över de vägarna också”. Detta har ingen grund i lag, då någon sådan distinktion mellan ”stadsplan” och övriga detaljplaner inte finns.

Annons

Stadsplaner heter idag detaljplaner och här finns ingen skillnad mellan Sveg och Ytterhogdal.

Var är den kommunala servicen? Vart tar våra skattepengar vägen? Är det rimligt att kommunen gör avsteg ifrån ett sådant grundläggande uppdrag som att sköta tätorternas gator? Svar önskas från Härjedalens kommuns politiker i dessa viktiga frågor.

Caj och Catharina Ek

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan