Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsstyrelsen har kartlagt nyckelbiotoper

I en ny rapport har Skogsstyrelsen kartlagt nuläget för skogens nyckelbiotoper. Rapporten klargör att det i dag finns 466 000 hektar med nyckelbiotopsarea och att det behövs både formella skydd och frivilliga avsättningar för att bevara naturvärden i nyckelbiotoper.

Annons

Arkivbild

Jämtlands län tillhör de områden i Sverige med störst andel nyckelbiotopsareal tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Dalarna. 466 000 hektar är registrerad nyckelbiotop i Sverige, motsvarande 2% av den produktiva skogsmarken.

Dessa areal utgör en viktig del i arbetet med att bevara skogens biologiska mångfald. Genom att kartlägga Sveriges nyckelbiotoper ger man viktiga beslutsunderlag, något som tidigare varit ett problem där Skogsstyrelsen kritiserats för subjektiva bedömningar och att markägare inte alltid får ersättning när nyckelbiotoperna inte prioriterats formella skydd.

– Nyckelbiotoper är en mycket viktig del i arbetet med att bevara skogens biologiska mångfald, men det har saknats en gemensam bild i debatten kring dem. Därför har vi tagit fram en samlad nulägesbeskrivning som underlag för att utveckla arbetet med nyckelbiotoper och skapa ökad samsyn kring dessa frågor, säger Johan Wester, projektledare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Rapporten konstaterar att man behöver jobba vidare med att minska subjektiva inslag i bedömningarna, att det kan behövas kompletterande arbetssätt för att få bra kunskapsunderlag till vissa skogar i nordvästra Sverige samt att det behövs både formella skydd och frivilliga avsättningar för att bevara naturvärden i nyckelbiotoper.

Annons