Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöministern om besöksboomen i fjällen, slitaget, nationalparksfrågan och att allt fler flyger till länet

/
  • Ola Fransson, guide på Naturrum i Vålådalen visar delegationen från miljödepartementet och från länsstyrelsen landskapet vid Nipan.
  • Länsstyrelsen har sökt extra anslag hos Naturvårdsverket för att bygga 14 nya broar längs de statliga lederna i länet. En av dem är den klassiska hängbron över Vålån i Vålådalen. Inom bara några veckor har den gjort sitt och den nya bron till vänster kommer då leda de tusentals besökare som årligen gästar området över vattendraget. Naturbevakaren Lars Back till höger måttar med händerna när han beskriver arbetet för miljöminister Karolina Skog (MP).
  • Vid ledcentralen i Vålådalen finns numer även information kring de cykelleder som ingår i länsstyrelsens pilotprojekt på anpassning av statliga fjälleder för cyklister.
  • Miljöminister Karolina Skog (MP) gästade nyligen länet för att se på de insatser som gjorts, görs och behöver göras dels vid Tysjöarna utanför Östersund och dels i Vålådalsområdet.
  • Miljöminister Karolina Skog och länsstyrelsens naturbevakare Lars Back tar täten på den klassiska hängbron över Vålån i Vålådalen. Bron har varit i behov av renovering länge. Nu är den inom kort ett minne blott, då den är en av 14 broar i länet som länsstyrelsen har kunnat ersätta genom extra anslag från Naturvårdsverket. Den nya skymtas till vänster.

Länets fjällvärld blir allt mer populär och länsstyrelsen gör, och behöver göra, en rad åtgärder för att se till att den stora besöksskaran inte sliter för mycket på naturen. Nyligen bjöd myndigheten in miljöminister Karolina Skog (MP) till Vålådalsområdet där besöksantalet formligen exploderat de senaste två åren och behovet av åtgärder är stort.
LT fick en pratstund med ministern om besöksboomen, underhållsbehovet i fjällen, nationalparksfrågan och att allt fler besökare väljer flyg före tåg för att ta sig hit.

Annons

Vilka är dina intryck efter det du sett i dag?

– Att besöksantalet går upp så mycket, och specifikt här i Vålådalen. Men det är ju en trend i hela Sverige att besöksnäringen går bra och att människor söker sig mycket ut i naturen i olika former och att friluftslivet är i förändring. Det kräver att vi från statligt håll är på tå och det kräver resurser till infrastrukturen och bland annat till leder, säger miljöminister Karolina Skog.

Läs mer: Nya broar, rastskydd, spänger och cykelsatsning – länsstyrelsen har en del att göra i fjällen

Både i fjol och i år satsade regeringen extra pengar i budgeten för rustning landets statliga lednät i fjällen.

– Det har byggts upp en underhållsskuld i lednätet, därför sätter vi riktade pengar till lednätet. Vi har också höjda anslag i budgeten till det rörliga friluftslivet och till organisationerna. Utöver det har vi en väldigt stor satsning på skyddet av natur i stort, säger Karolina Skog.

Räcker de här satsningarna?

– Det får vi utvärdera efter hand. Det man kan säga är att det varit många år av för lite pengar som har byggt upp en underhållskuld. Nu finns det medel och länsstyrelsen här i Jämtland-Härjedalen är duktiga på att söka dem och omsätta dem. Det har vi tittat på här i dag. Vi får såklart utvärdera om något år om det här räcker. Men det är klart att det inte går på ett år att hantera det som varit många år av för lite arbete. Några år får vi ge det att komma ikapp, säger Karolina Skog.

Med på träffen i Vålådalen fanns även representanter från turismföretagen i området och från Åre bergcyklister, en av de föreningar som varit med i dialogen under cykelprojektet.

– Besöksnäringen är viktig i hela Sverige och i det här länet är den jätteviktig. För mig som minister är det därför väsentligt att se om de satsningar vi gör är relevanta för företagare och för föreningar.

Just nu pågår en förstudie som utreder om Sylarna-Helags-Vålådalen ska bli en nationalpark, vilket är det starkaste skyddet ett område kan få och som då kan påverka rörelsemönstren i området. Möten har hållits i länet och dialoger förs mellan berörda parter, men inget är bestämt i frågan än.

Hur ser du på nationalparksprocessen i området?

– Det är en process som pågår. Jag kan inte föregå det beslut som ska komma 2017 som är en etapp i processen. Generellt från regeringen har vi en tydlig målsättning att öka skyddet av natur och mängden natur som skyddas i reservat. Sen tar vi inte ställning för vilken typ av skydd. Det är en fråga för expertmyndigheterna, länsstyrelsen och Naturvårdsverket, inte en politisk fråga.

Besöksnäringen är viktig för länet och räknas som en basnäring. Det slår diverse utredningar fast och det nämner även miljöministern vid sitt besök. De senaste åren har dock resemönstret tydligt förändrats. Flyget till och från länet har ökat med ungefär lika mycket som nattåget har tappat resenärer de senaste fem åren. Det handlar om cirka 100 000 resenärer på fem år.

Hur ser du på att resemönstret förändrats, att fler flyger till länet och det har blivit svårare att ta nattåget hit?

– Det är inte en utveckling jag är glad för, självklart. Men det är samma sak där, det finns en väldig underhållsskuld på järnvägssidan som gör att SJ har svårt att få lönsamhet, det hänger ihop. Från regeringens sida lägger vi väldigt mycket mer pengar på underhåll för tåg och det är basen för att SJ kan få lönsamhet. Vi har också uttalat från regeringens sida att vi bör titta över SJ:s uppdrag: att de borde ha ett bredare samhällsuppdrag. Den frågan är under beredning.

Läs mer: Nya broar, rastskydd, spänger och cykelsatsning – länsstyrelsen har en del att göra i fjällen

Annons