Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Olle Larsson: Fjällbondekulturen bör utpekas som riksintresse

Härjedalens kommun är i full gång med arbetet att revidera översiktsplan och kulturmiljöprogrammet. Landsbygdspartiet anser att det är av högsta vikt att föra in historiska kunskaper om den unika fjällbondekulturen i den kommunala översiktsplanen.

Härjedalen med sin historia i det södra fjällområdet har ett särskilt nationellt ansvar att markera behovet av riksintresse för fjällbondekulturen inom Sveriges gränser.

Riksantikvarieämbetet har konstaterat i redovisningen av regeringsuppdraget Ku98/1908/Ka: ”I de sydligare fjälltrakterna finns alltjämt betydande rester kvar av en fjällbondekultur som i vissa fall har anor tillbaka i förhistorisk tid, men som inte är samisk. I t ex Indalsälvens, Ljungans och Ljusnans dalgångar har funnits en agrar bosättning redan under järnåldern och alldeles i fjällkanten.”

Att skapa förutsättningar för fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete är därmed en viktig insats för både natur- och kulturmiljön samt Härjedalens identitet och historia. Framtiden är också viktig, det är avgörande att politik, regelverk, stödjeinsatser och näringsutveckling kan byggas på faktiska, riktiga och genuina historiska grunder.

Det är därför viktigt att lokalsamhället även genom kommunen bidrar till sådana möjligheter för samhällsutvecklingen med historiska fakta och väsentliga kunskaper om det lokala området och dess befolkning. Kunskap om den för de södra fjälltrakterna historiska fjällbondekulturen - unik i Sverige - måste utgöra en grundsten för kommunens agerande för hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synvinkel.

Det är enligt min mening inte försvarbart om dessa för Härjedalen väsentliga historiska fakta och kunskaper om lokal särart skulle förbises och osynliggöras.

De värden som hör till fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete riskerar att försvinna i takt med den mytbildning som idag ensidigt prioriterar rennäring och samekultur i snart sagt alla sammanhang i myndigheternas arbete. Denna slår i dag lika över hela norra Sverige och urskiljer inte regionala historiska fakta och unika förutsättningar.

Det är viktigt att föra fram lokala historiska fakta och kunskap om lokal särart till grund för politiken och myndigheternas arbete. Det måste ske inom det nu aktuella arbetet med kulturmiljöprogrammet. Det måste också återspeglas i den kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen är ett viktigt instrument för kommunen att kunna förmedla kunskap och ge underlag för nationell politik och myndigheternas verksamhet.

Fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete har existerat i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna sedan bondestenåldern och fjällbondekulturen med jakt, fiske och annat naturnyttjande utgör en ursprunglig traditionell näring från den tidigaste befolkningen i våra trakter.

Fjällbondekulturen utgör därmed en särskild historisk och kulturell bakgrund som vi har all anledning att lyfta fram som en regional identitet, en grundläggande och viktig resurs för Härjedalen och en unik tillgång för Sverige.

Ett sådant underlag utgör också en grund för att föreslå fjällbondekulturen i Härjedalen som nytt riksintresseanspråk i vårt land. Historisk kunskap och sakliga skäl stödjer detta, och det är en uppgift för kommunen att på lämpligt sätt driva även den frågan.

Olle Larsson, Landsbygdspartiet Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel