Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Sametinget: Naturvårdsverket ägnar sig åt myndighetsaktivism i vargfrågan

Nyligen fattade Naturvårdsverket beslut om att ändra miniminivåerna för varg i Sverige, från att inte tillåta föryngringar i de fyra nordligaste länen till att det nu ska finnas minst ett vargpar med valpar i Jämtlands län.

Beslutet innebär en miniminivå om minst tio vargar inom hela renskötselområdet. Rovdjurssituationen, som Naturvårdsverket redan i dag är oförmöget att hantera, kommer att förvärras drastiskt och utgöra ett direkt hot renskötselns existens.

Vargen är det rovdjur som har kapacitet att göra allra mest skada för renskötseln, och konsekvenserna av beslutet är knappast okända för Naturvårdsverket. Tvärtom är de tydligt uttryckta genom de samverkansråd som finns mellan rennäringen, länsstyrelserna och andra intressenter.

Sametinget och samtliga viltförvaltningsdelegationer för länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har uttryckt olämpligheten i att tillåta varg i renskötselområdet. Ändå väljer Naturvårdsverket att agera tvärt emot rådande expertis och trotsa rekommendationerna.

År 2013 beslutade Sveriges riksdag att antalet rovdjursdödade renar maximalt fick uppgå till 10 procent av den totala renhjorden per år. Sedan dess har de beräknade förlusterna aldrig varit nära att underskrida det dubbla.

Den svenska rovdjursförvaltningen har misslyckats med sitt uppdrag: det beräknade antalet rovdjursdödade renar var i snitt högre de fyra år efter att riksdagsbeslutet togs (drygt 62 000 renar) än de fyra föregående åren (cirka 59 000 renar). Trots att resultaten svävar allt längre från toleransnivåmålet och att dagens åtgärder saknar effekt väljer alltså Naturvårdsverket att sanktionera varg i renskötselområdet.

Agerandet strider mot all tillgänglig kunskap och all sund logik. Den svenska rovdjursstammen har vuxit i snabb takt under de senaste decennierna och innebär redan idag en enorm påfrestning på rennäringen.

Naturvårdsverkets inställning gentemot renskötseln, som kontinuerligt brukat renbetesmarkerna under hundratals år, verkar snarast vara att den ska foga sig efter myndighetens vilja och bereda plats för vargens återetablering i renskötselområdet.

Renskötseln är ett fundament i den samiska kulturen och ett angrepp på denna är likaledes ett angrepp på det samiska folket. Det senaste beslutet kan inte tolkas på annat sätt än att myndigheten är villig att låta vargstammens expansion ske på bekostnad av renskötselns framtid och existens, eller åtminstone är likgiltig inför konsekvenserna.

Handlandet från Naturvårdsverkets sida går närmast att beskriva som myndighetsaktivism, där grundläggande principer om god förvaltning nedprioriteras och ersätts med godtycklighet.

Sametinget kräver att Naturvårdsverkets beslut om varg i renskötselområdet upphävs med omedelbar verkan. I den rådande situationen, där en myndighet har makt att råda över den samiska renskötselns framtid, förtjänar renskötarna och det samiska samhället att behandlas med mer respekt än vad som i dag är fallet.

Per-Olof Nutti, Sametingets styrelseordförande

Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel