Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: "Sätt stopp för olönsam och miljöförstörande vindkraftstutbyggnad"

Öppet brev till energiminister Ibrahim Baylan om att förslaget om ökade kvotplikter för vindkraften bör skrotas.

Annons

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige betyder ännu sämre möjligheter för vindkraftsägarna att få ekonomi i sina investeringar. För varje vindkraftverk, som kopplas in på elnätet sjunker elpriset, eftersom överutbudet av el ökar.  Ändringen av kvotplikten behövs inte för att uppnå EU:s mål 49 procent andel av elproduktionen som förnybar, det klarar vi redan.

Ändringen görs för att söka öka priserna på elcertifikaten, på elräkningen dolda subventioner utanför statsbudgeten till vindkraftsägarna. Subventionshöjningar, som direkt kommer att motverkas av det ökade överutbudets fallande elpriser. Ett sätt att snabbare såga av den gren vindkraftsägarna sitter på. Därtill kommer det framöver ökande elutbudet från Finland, som hittills med sin import av svensk el har hållit emot prisfallet. Vindkraftsutbyggnaden och dess ökande subventioner är ett mycket kostsamt och för landet helt onödigt sätt, att förstöra vårt idag mycket väl fungerande elsystem och allt fler landsbygdsbors livsmiljö.

Vindkraftsbranschen talar om, att vi skall exportera vindkraftselen. Vi exporterar redan idag årligen betydligt mer el än vindkraften producerar. En lönsam elexport förutsätter dock, att det finns klara prisskillnader på elen mellan Sverige och köparländerna. Sådan har inte funnits på senare tid med ett sjunkande kolpris och mycket låga värden på utsläppsrätterna i EU. Inget talar för att detta blir dramatiskt annorlunda till 2030. En ytterligare press på elpriset i EU kommer troligen i en framtid även från den billiga skiffergasen.

En ökad elexport kräver också, att nya exportledningar byggs och framförallt, att näten fram till dessa i Sverige och från dessa i mottagarländerna byggs ut kraftigt. Görs inte detta blir skillnaden mellan fysisk kapacitet i exportledningarna och deras verkliga handelskapacitet så stor, att de nya ledningarnas betydelse blir minimal. Det problemet finns i den s.k. Baltkabeln idag. Tyskland stänger t.ex. idag av ledningarna till Danmark, när det blåser lika mycket i bägge länderna.

Nya exportledningar kräver ledtider om 10-12 år från beslut till färdigställande, samt minst lika långa ledtider för att bygga ut nödvändiga anslutningar till dessa ledningar i Sverige och i importländerna. Skulle Tyskland dessutom gå vidare med sina planer på mycket stora investeringar i havsbaserad storskalig vindkraft, kommer exportledningarna till Tyskland snarare att bli importledningar därifrån för billig överskottsel, vilket gör att elpriserna i Sverige rasar ytterligare och bryter ryggen av den svenska vindkraften.

Det är ett mycket farligt spel med vår försörjningstrygghet, som politiker och vissa vindkraftstroende forskare nu spelar. Ett i tiden näraliggande exempel; 2015-01-21 kl. 15 – 16 tvingades Sverige köra sin reservkapacitet p.g.a. ett transformatorfel i Göteborgstrakten. Vindkraftens bidrag till nätet var då mycket begränsat. Så känsligt är elsystemet i Sverige idag, att en ökad satsning på vindkraften innebär en reellt ökad risk för urkoppling av privatkunder när det inte blåser. Därför måste vi främst planera för att säkerställa en robust leveranskapacitet av el till alla elanvändare, istället för att som nu ägna tankekraft och skattemedel åt populistiskt färgade utopier om 100 procent förnybart i elsystemet.  

Förslaget om ökade kvotplikter ger lägre prisnivåer för elen, höjda nätkostnader för elkunderna och lägre intäkter för alla elproducenter (inklusive de norska vattenkraftsproducenterna) utanför elcertifikatssystemet. Det leder sannolikt till ett ännu snabbare haveri för vindkraften. Det innehåller helt orealistiska förhoppningar om hur snabbt flaskhalsarna i stamnätet mellan prisområde 2 och 3 kan byggas bort, varför en ökning av el från utbyggd vindkraftsproduktion i norra Sverige kommer att låsas in och leda till lägre elpriser i prisområde 1 och 2, något vi ser redan idag.

Varför skall vi med miljön som täckmantel fortsätta förstöra miljön i Sverige och betala dyrt för att exportera subventionerad sekunda el, som ingen vill ha, till våra rika grannar? Nej, sätt nu stopp för vidare olönsam och miljöförstörande vindkraftsutbyggnad, i avvaktan på att Sveriges samlade energiproduktion, dess leveranssäkerhet och de olika energislagens verkliga kostnader för elkunderna och landet har kunnat redovisas på ett uttömmande och korrekt sätt, av den energikommission som regeringen aviserat. Kommissionens uppdrag måste vara, att presentera en objektiv helhetssyn och konsekvensanalys, innan några förändringar i den långsiktiga energipolitiken får göras. 

Att utan att ha konsekvenserna klara för sig arbeta för ökade snedvridande subventioner till den dyra och ineffektiva vindkraften, är ett mycket riskabelt och kostsamt sätt att skapa problem för elproducenter, elkunder och landets mycket viktiga exportindustri – alldeles i onödan.

Vänliga hälsningar,

Björn Törnvall

markägare Lillhärdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons