Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Svar från Landsbygdspartiet: Tjänstemännen har inte tagit med våra synpunkter i arbetet med översiktsplanen

Landsbygdspartiet i Härjedalen välkomnar debatt kring aktuella frågor i kommunen. Dock ser vi behov av att bredda perspektiven och att fokusera på målen.

Kommunalråden har tidigare deklarerat att det är politikerna som äger arbetet med översiktsplanen, kulturmiljöprogrammet och miljökonsekvensbeskrivningen. Översiktsplanen ska i slutänden antas genom politiskt beslut. Det är en del av processen att diskutera underlaget med de tjänstemän som utför arbetet.

Landsbygdspartiet har lyft fram flera konkreta synpunkter i väsentliga frågor utan ifrågasättande från övriga politiker. Dock har tjänstemännen inte tagit in dessa synpunkter i det fortsatta arbetet, vilket naturligtvis leder till kritik. Vi kommer att fortsätta kritisera den politiska majoriteten om de vill driva igenom en undermåligt utformad översiktsplan.

Kojan och Gauffin agerar på debattplats som chefer i tjänstemannaorganisationen. Oklart i vilket syfte, men skrivelsen utgör möjligen internt personalstöd där Kojan även borde beröra problemet med oacceptabla tillmälen om politiker från de egna tjänstemännen.

Debatt: Låt oss skapa en kreativ och bra arbetsmiljö i Härjedalens kommun – med respekt för varandras åsikter (27 november)

Gauffin tangerar dessutom en pågående rättssak, då frågan om jäv i samband med handläggningen av översiktsplanen ännu inte är rättsligt avgjord.

Det är bra om det finns stor kompetens i tjänstemannaorganisationen. Låt den komma fram i arbetet med översiktsplanen. Det innebär att tjänstemän inte ska agera med egna åsikter i sin profession, utan arbeta objektivt och på saklig grund.

Dit hör att respektera utslaget i renbetesprocessen fastställt av Högsta domstolen, samt att vara objektiv i historieskrivningen för Sonfjället.

Utifrån Härjedalens unika bakgrund med en sedan förhistorisk tid närvarande fjällbondekultur i det södra fjällområdet, har Landsbygdspartiet sett behov av att lyfta fram dessa värden. Det innebär också anledning att beskriva statens tvångsköp under hot om expropriation av fjällböndernas marker, som exempel i Högvålen och Sörvattnet om totalt 22 000 hektar. Inget av de övriga partierna har motsatt sig det förslaget, men det förs ändå inte in i översiktsplanen.

Landsbygdspartiet har noterat det motstånd som finns i landet för att sakligt och objektivt beskriva landsbygdens, och i detta fall Härjedalens, historia och kultur, genuina värden och lokala möjligheter. Man kan fråga sig vilka krafter som skapar ett sådant spänningsfält, vilket kan belasta tjänstemän som arbetar med sådana frågor.

Landsbygdspartiet menar att det vore ett stöd för tjänstemännen att återupprätta den opartiska ämbetsmannaroll Oxenstierna hade som ideal, genom att återinföra tjänstemannaansvar.

Landsbygdspartiet menar att vi behöver ha en gemensam grund med historia och fakta för att möta framtiden för Härjedalen. Som lokalt politiskt parti står vi upp för att alla härjedalingar ska ha lika rättigheter och möjligheter i härjedalingarnas land.

Landsbygdspartiet Härjedalen: Olle Larsson, Billy Anklew, Nils-Olof Friberg, P-A Tapper, Berit Lindstedt, Jonas Lövnord, Lars Busk

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel