Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Svar från Sametinget: Landsbygdspartiet osynliggör och förvanskar samernas historia

Landsbygdspartiet oberoende (LPO) uttrycker i sin debattartikel sin avsky mot urfolket samerna.

DEBATT: Landsbygdspartiet: Det behövs en sanningskommission för norra Sverige (12 juni)

Retoriken känns igen. LPO anklagar staten för att ha skapat splittring bland befolkningarna i norr, samtidigt som de själva ironiskt nog underblåser konflikter genom att påstå att staten ensidigt gynnat samerna.

Vi vill påminna de historielösa företrädarna för LPO med Olle Larsson i spetsen, att samernas anknytning till lappmarkerna ligger många tusen år tillbaka i tiden. Det finns både arkeologiska fynd och skriftliga nedteckningar som bevisar att samerna levt som jägare och samlare i Norden i långt mer än 2000 år.

De så kallade lappmarkerna börjar inkluderas i de dansk-norska, svenska och ryska statsbildningarna under 1400- och 1500-talen. Inledningsvis betraktas samerna som markägare. Samernas jakträtt skyddas av kungamakten. Gruvstadgorna från 1673 och 1723 är skrivna på samiska.

Men på 1800-talet förändras synen på samer. Kolonisationen och statens kontroll, genom bland annat lappfogdesystemet, motiveras i grunden med den vita europeiska rasens överlägsenhet. Samerna ansågs inte vara kapabla att själva förvalta sina marker och företräda sina egna intressen.

Att osynliggöra och förvanska historien är gammal, unken propaganda och Landsbygdspartiets debattartikel genomsyras av samma ideologi.

Det är lustigt att LPO:s historieskrivning börjar för 100 år sedan, då staten köpte in mark i Jämtland och Härjedalen för att ”ge” till samerna.

Bakgrunden till de statliga inköpen av marker berodde på att myndigheterna insett att den hänsynslösa avvittringen orsakat stora konflikter mellan samer och bofasta. Staten hade konfiskerat de samiska renbetesfjällen för att avvittra dem till nybyggarna. Det skedde i sådan takt att samernas marker för att bedriva renskötsel höll på att försvinna.

Statens återköp av avvittrad mark i början av 1900-talet var trots allt ett sätt att rätta till konsekvenserna av statens stöld av enskilda samers marker.

LPO har rätt i att samer i Västerbotten precis som i Norrbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna mist sina samiska rättigheter. Förlusten av rättigheter beror dock inte på ”samer med stora renhjordar” utan på statens samepolitik. Många renskötande samer blev på grund av den storpolitiska unionskonflikten med Norge tvångsförflyttade av staten från sina ursprungliga hemvisten till andra områden.

En sanningskommission behövs verkligen. Den skulle vara ett välbehövligt instrument för att klargöra, sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter som drabbat det samiska folket.

Slutligen måste vi bemöta påståendet att Sametinget har 150 miljoner kronor till lobbying.

Sametinget är en myndighet med en omfattande verksamhet. Myndigheten betalar till exempel ut rovdjursersättningar och prisstöd (jämförbart med det stöd som jordbrukare får), kulturbidrag och korttidsstudiebidrag.

Vi ansvarar för riksgränsstängsel mellan Sverige och Norge, vi arbetar med näringsliv, språk och kulturarv. Sametinget fördelar statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområdet för samiska och samverkar med ett flertal myndigheter.

Vi hoppas att många genomskådar LPO:s obehagliga retorik som ställer grupper mot varandra och spär på misstro och osämja. En ytlig, historielös och okunnig omvärldsuppfattning skapar ingen bra grund för goda relationer och en positiv utveckling av landsbygden i Norrland!

För Sametingets styrelse: Per-Olof Nutti, Britt Sparrock, Lars Miguel Utsi, Marita Stinnerbom, Jan Rannerud, Anders Kråik

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel