Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: SPF Seniorerna Sveg

Annons

SPF Seniorerna Sveg har haft höstens sista månadsmöte. Som vanligt var mötet välbesökt med omkring 85 medlemmar.

Första punkten för dagen var besök av Anneli och Robert från Apoteket. Robert började med att berätta om att utbildning till apotekare, som han själv är, tar fem år och att receptarieutbildningen är treårig. Efter vad Robert erfarit är det vanligt att det skrivs ut för höga doser av läkemedel till äldre. De reagerar annorlunda på läkemedel och fettlösliga läkemedel stannar kvar längre i kroppen. Han menar att det bör göras täta omprövningar av läkemedel. Vidare informerade han om att man kan få gratis personlig läkemedelsrådgivning på Apoteket. Rolf Emanuelsson uppmanade medlemmarna att boka tid om de ville ha råd och information om sina mediciner då man kanske inte ville fråga om just sina läkemedel på månadsmötet.

Anneli fick frågan varför Apoteket byter ut läkemedel mot de som ursprungligen är utskrivna av läkare. Hon förklarade att apoteken är skyldiga att erbjuda ett billigare alternativ fast med samma verksamma ämne. Om kunderna väljer den dyrare medicinen får de betala mellanskillnaden själva. Det är Läkemedelsverket som bestämmer vad som är utbytbart. Det billigaste läkemedlet varierar från månad till månad.

En annan fråga från en medlem var vad det beror på när receptet inte skickas till apoteket samma dag. Anneli förklarade att det beror på läkaren som skrivit ut receptet. Vidare tog hon upp att man måste ha fullmakt för att kunna hämta ut medicin till någon annan.

Märit Eriksdotter rapporterade från distriktet. Hon berättade att hon varit på en ordförandekonferens. Där togs det upp olikheterna i landet när det gäller vaccin. På en del ställen är det gratis och på andra ställen får man betala. Polisen redogjorde på konferensen om de bedrägerier mot äldre som begås vid bankomaterna, och att man ska be folk att backa om de står för nära så de inte kan avläsa koden man slår in.

På konferensen togs det även upp olika kurser såsom kurs i hälsa och livsstil, 50-, 60- och 70-talsmusik och filmvisning.

Märit berättade om så kallade smarta möten. Det innebär att det finns videokonferensutrustning i Sveg så man kan koppla upp sig mot Region Jämtland Härjedalen i Östersund och slipper resande.

Vid förra månadsmötet delade Märit ut en enkät med olika förslag på aktiviteter. Det var 75 medlemmar som hade fyllt i enkäten. Som det såg ut i enkäten var pubafton, resor, träffas och fika tillsammans några av önskemålen från medlemmarna.

Det togs upp igen av ordförande Rolf Byqvist om det fanns något intresse för vävning av mattor till sommartombolan. Då ingen verkade vara intresserad finns det risk att sommartombolan läggs ner. Då föreslog Märit att ta kontakt med Maj-Britt Halvarsson, som arbetar med integration av nyanlända och höra om det kan finnas några av dem som kan väva och är intresserade av detta.

Årets julbord är planerat till lördagen den 28 november. Annons har varit införd i tidningen Härjedalen där det står till vilka man kan anmäla sitt deltagande.

Ett musikkafé kommer att anordnas 23 november på Församlingshemmet i Sveg. Annonsering angående detta evenemang kommer att ske och det kommer även att läggas ut på kyrkans agenda. Affischer kommer att sättas upp.

Rolf Emanuelsson rapporterade från möte med HRPF (Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta). Han funderade lite över om detta råd är berättigat att ha kvar, men menade att rådet ändå lyssnar på de ärenden han tar upp. Rådet är inte beslutsfattande och det kan ta lite tid att se resultat av vad som tas upp då alla ärenden ska vandra den kommunala gången.

En ny folkhälsoplan kommer att arbetas fram. Rolf protesterade mot den korta remisstiden på 14 dagar då SPF Seniorerna Sveg bara har månadsmöten en gång per månad.

Lena Åhman, från Tillväxtverket, kommer att arbeta med ett projekt som kallas Stärkt lokal attraktionskraft. Där ingår tio kommuner varav Härjedalens kommun är en. Projektet ska pågå i tre år.

Hörselskadades lokalförening i Härjedalen vill att det ska finnas hörselslingor överallt. Rådet anser att nya hörselslingor bör inskaffas, en på Medborgarhuset och en i västra Härjedalen.

Socialnämndens ordförande Anna-Lena Andersson informerade på rådet att tillgängligheten för funktionsnedsatta kommer att förbättras, genom att vissa trottoarkanter kommer att åtgärdas och att det kommer att byggas en rullstolstoalett på Medborgarhuset.

Rolf Emanuelsson ifrågasatte även att patienter skrivs ut mot helger. Socialnämndens ordförande Ann-Lena Andersson förklarade att det ska vara samma bemanning inom vården då som andra dagar. Vid Östersunds sjukhus skrivs det även ut patienter på lördagar.

Rolf Emanuelsson föreslog att en programkommitté inrättas inom föreningen.

Vid månadsmötena framöver ska medlemmarna turas om att sälja lotter så att inte ansvaret för detta bara ligger på en person.

Avslutningsvis bjöds det på efterlängtat fika med goda tunnbrödsrullar och vinster delades ut till de som hade turen att vinna på sina inköpta lotter.

Ingrid Östlund

Annons