Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: SPF Seniorerna Sveg

Annons

Ordförande Rolf Byqvist hälsade ett 90-tal medlemmar välkomna till årsmöte med SPF seniorerna den 2 mars. Han inledde mötet med parentation över de medlemmar som gått bort under året. En dikt lästes av Anita Westfält och en sång framfördes av Rolf Byqvist.

Till ordförande för årsmötet valdes Märit Eriksdotter och till sekreterare valdes Ingrid Östlund. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls. Verksamhetsberättelsen lästes upp och av den framgick att föreningen har under året haft 390 medlemmar. Föreningen har haft sju protokollförda sammanträden och före varje månadsmöte har styrelsen sammanträtt. Månadsmötena har varit välbesökta med i genomsnitt 95 medlemmar.

Två ledamöter i styrelsen, Mari-Mai Lagus och P-O Hietenan, avgår från styrelsen. Då det har varit svårt för valberedningen att få fram några medlemmar som vill ersätta de avgående medlemmarna, beslutades det på årsmötet att minska antalet ledamöter i styrelsen från sju till fem. Pelle Persson har meddelat att han avgår från valberedningen. Anita Westfält och Rolf Emanuelsson valdes på ett år till nya ledamöter i valberedningen.

Mötet beslutade att anta det nya namnet SPF Seniorerna Sveg.

Sex medlemmar fyller 90 år under 2015. Ordförande Rolf Byqvist kommer att besöka dessa och uppvakta med blommor och diplom. Han delade även ut en blombukett till Märit Eriksdotter, som tack för att hon varit ordförande för årsmötet, samt avtackade de avgående ledamöterna i styrelsen, Mari-Mai Lagus och P-O Hietanen med varsin blombukett. En duktig skidåkare i föreningen, Stig Eriksson, tackades för sina insatser med en blombukett. Som tack för den fina dikten Anita Westfält läste fick hon som gåva en chokladask.

Efter att medlemmarna blivit bjudna på kaffe och smörgåstårta fortsatte ordförande Rolf Byqvist att ta upp övriga ärenden gällande månadsmötet.

En skrivelse har författats till Region Jämtland Härjedalen, då många medlemmar hyser oro över att läkare och sjuksköterskor söker sig från Härjedalen.

Medlemmarna erbjöds att delta i en datakurs, som kommer att hållas på Bäckedals Folkhögskola.

Margareta Öst berättade hur uppskattad sparesan var. Hon fick medhåll från övriga medlemmar, som deltagit på resan att den hade varit mycket lyckad och hon tackade Agneta Jönsson, som planerat resan. Hon tog också upp att en förening bildats för cancerdrabbade kvinnor och deras anhöriga. Föreningen har namnet Mö finns.

Det meddelades att personal från Apoteket kommer att medverka vid månadsmötet i oktober. Rolf Emanuelsson tog upp frågan om det fanns några förslag från medlemmarna vad man kan göra för de som bor på äldreboenden, så de kan få lite omväxling. Jan-Erik Larsson föreslog att Optimisterna kommer och underhåller på äldreboendena.

Det hade köpts en hel del lotter och mötet avslutades med lottdragning.

Ingrid Östlund

Annons