Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: DHR Härjedalen

Annons

DHR Härjedalsavdelningen höll den 14 mars sitt årsmöte på Bäckedals folkhögskola. Föreningens ordförande Bosse Löfgren hälsade Märit Eriksdotter och ett 20-tal medlemmar välkomna. Tolkcentralen kunde tyvärr inte närvara. För att hedra medlemmar som avlidit under året hölls en tyst minut med ljuständning och diktläsning av Laila Bergman.

Bosse Löfgren överlämnade sedan ordförandeskapet till Märit Eriksdotter. Verksamhets- och revisionsberättelserna föredrogs och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året. Föreningen har under året ordnat trivselträffar varannan onsdag med kaffe, högläsning och diskussion kring omsorgs- och tillgänglighetsfrågor. Efter flitigt handarbetande under vintern, ordnade vi i juni det årligen återkommande lotteriet. I juli gjorde vi tillsammans med Hörselskadades förening en resa till Jämtland och familjen Wikners Persåsen. Genom ett initiativ från vår medlem Anita Åslund, placerade kommunen under sommaren ut ett antal parksoffor i Sveg. Många trötta vandringsfötter fick därmed möjlighet till återhämtning.

Vid två evenemang i oktober, Framtid för vår glesbygd och Fritidsmässa, hade vi informationsbord i ett välbesökt Folkets hus i Sveg. Vi fick då många värdefulla tillfällen till presentation av vår verksamhet.

Kommunens tillgänglighetspris, initierat av DHR, tilldelades för 2014 Handelsbanken i Sveg och fastighetsägaren Henrik Östberg. Banken har installerat en ramp i gatuplanet och förhoppningsvis följer nu fler butiker detta exempel på ökad tillgänglighet.

I december hade vi tillsammans med Hörselskadades förening julbord i Ytterberg och underhållning av våra medlemmar Ragnhild Brunzell och Anita Åslund.

Vår ordförande Bosse Löfgren har under året tillvaratagit våra intressen i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF). Han har också representerat oss i distriktsstyrelsen och deltagit i DHR:s nationella konferens lika villkor till arbete.

Efter valen har vår styrelse följande sammansättning: ordförande Bosse Löfgren, vice ordförande Tommy Johansson, sekreterare Gunilla Zetterström Bäcke, kassör Katariina Jokisalo, Margareta Paulsson, Laila Bergman och Doris Proos.

Mötet avslutades och i matsalen serverades vi sedan en god lunch. Ukulele-gruppens porlande och njutbara musik, med en välvald repertoar, lockade oss till en samstämmig sång.

Kerstin Persson

Annons