Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: SPF Seniorerna Härjedalen

SPF Seniorerna Härjedalen har haft årsmöte den 6 mars. Omkring 45 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Gunvor Jansson. En parentation över avlidna under året hölls gemensamt med SPF Seniorerna Sveg vid öppnande av deras årsmöte.

Till ordförande för årsmötet valdes Märit Eriksdotter och till sekreterare valdes Ingrid Östlund.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen har haft ett årsmöte och sex styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte.

Några av medlemmarna har varit till Bollnäs på kurs avseende ny teknik när det gäller medlemsregistret.

Generalsekreterare Peter Sikström besökte såväl styrelsemötet som månadsmötet för SPF Seniorerna Sveg i februari.

Stadgarna kommer att ses över fram till nästa kongress.

Styrelseledamoten Alvar Grindborg har skickat en skrivelse till Mittmedia med anledning av att priserna höjts vid annonsering. Hela föreningen stod bakom denna skrivelse.

Ordförande Gunvor Jansson har varit på en distriktsombudskonferens.

För att få till en fungerande hemsida har Märit Eriksdotter varit på kurs.  

Gunvor Jansson har varit på ett möte i Östersund där SPF, PRO och SKPF var representerade. Det har diskuterats hur pensionärsråden ska arbeta i framtiden.

På stadgegruppens dialogmöte i Östersund närvarade Gunvor Jansson och Alvar Grindborg.

Den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen godkändes av mötet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vid punkten beslut om budget och plan för verksamheten informerade Gunnel Jansson om hur verksamheten ser ut nu och bakgrunden till detta. Då SPF Seniorerna Härjedalen bildades var förhoppningen att det skulle gå att värva fler medlemmar till olika poster inom föreningen. Då det inte har skett någon förbättring har styrelsen kommit fram till att det kan bli en nedläggning av SPF Seniorerna Härjedalen. Ett förslag är att tillhöra ett annat distrikt. Föreningarna fick nu i uppdrag att diskutera denna fråga och ta ställning. Därefter kommer det att bli en extrastämma.

Till revisorer har valts Alf Göransson och Melving Söderqvist.

Till ordinarie ledamot i HRPF (Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindrade) har Gunvor Jansson valts och Märit Eriksdotter har valts till suppleant.

SPF Härjedalen tecknas av kassör Stefan Åslund och Carl Bergsten eller var för sig.

Några val har inte gjorts på årsmötet då det inväntas svar från de olika föreningarna om vad de har kommit fram till om föreningens framtid.

Ingrid Östlund