Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Den som skriker högst är den som kan påverka"

/
  • Håll ihop och håll ut är den rekommendation Härjedalens kommun får av konsultfirman som gjort en utredning för 280 000 kronor.
  • – Bland det mest allvarliga är att vi inte kan garantera rättsäkerhet i ärendehanteringen, säger Victor Eriksson, oppositionsråd (M).
  • – Vi jobbar för kommunens bästa. Det är viktig att komma framåt i det här arbetet och att gå åt samma håll, säger Gunilla Zetterström Bäcke, kommunalråd (S).


Härjedalens kommun följer inte reglementet. Beslutsvägarna är långa. Ärendehanteringen är inte rättssäker. Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är oklar. Revirtänkande mellan byarna och Svegs oklara position som huvudort är problem som kommunen brottas med.

Annons

Så beskrivs kommunen av konsultfirman Public Partner som ska vägleda kommunen in i en ny organisation.

Rapporten tar upp otydligheter kring Sveg som centralort och revirbevakningen mellan byarna som "försvårar ett beslutsfattande med helhetsperspektivet i första rummet och en effektiv resursanvändning".

"Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är oklar liksom hur man agerar i förhållande till varandra. Följsamheten i förhållande till reglementen är svag och respekten för linjeorganisationen brister", står det i rapporten.

Samordningen brister i integrationsarbetet, när det gäller vikarier och i hanteringen av föreningsbidragen.

"Om man inte får ja från sin chef så går man vidare till nästa chef och hjälper inte det så går man till politiken" är ett citat som används i rapporten för att beskriva nuläget. Ett annat citat är: "Den som skriker högst är den som kan påverka." 

Rapportskrivarna menar att det finns en låt gå-mentalitet i synen på att hålla sin verksamhet inom budgetens ramar och illustrerar den med ett citat från en anställd:

"Det har skapats en kultur, outtalade spelregler, som säger att det är OK att inte hålla budget, att inte följa det som är bestämt."

Är det så här?

– Ja tyvärr i vissa fall – och det är allvarligt. Det är den bild jag har haft men jag har inte haft underlag för den förrän nu, säger Victor Ericsson, moderat oppositionsråd.

– Rekommendationerna ser bra ut och vi tar fram förslag utifrån dem. Vi måste ha en tydlig politisk ledning och en tydlig tjänstemannaledning och en gränsen däremellan. Det är inte organisationsschemat som ska ritas om utan ordning och reda som ska införas och rollfördelningen ska ändras. Det är viktigt att vi fokuserar på mål och visioner och följer dem ända ut. Vi behöver en ny integrationssamordnare och föreningsstödet ska samlas ett ställe, säger Gunilla Zetterström Bäcke, kommunalråd (S).

Konsulterna rekommenderar kommunen att "ta i hand över blockgränserna och över gränserna politik – förvaltning" och att ta varje tillfälle i akt att kommunicera visionen, att hålla ihop och hålla ut.

Är det en bra lösning?

– Vi jobbar för kommunens bästa. Det är viktig att komma framåt i det här arbetet och att gå åt samma håll, säger Gunilla Zetterström Bäcke.

Victor Ericsson:

– Där bra att stanna upp och se hur det ser ut nu, det har vi inte gjort sedan kommunen bildades. Lite smått konsensus kan vara bra, ibland. Vi behöver se över situation och göra bedömningar därifrån. Det är bra att arbeta över blockgränserna i vissa fall. Vi är inte överens i allt, men hyfsat överens i problembilden. Det som skiljer är vad man borde göra åt det.

Konsulterna anser att kommunen behöver utveckla förmågan att styra och leda och råder politikerna och ledningsgruppen att hitta mötesplatser där de kan träna på att vara kommunledning.

Hur ska ni göra det?

Gunilla Zetterström Bäcke:

– Vi behöver hitta andra former än möten, det handlar om strategier och utvecklingsformer. Möten ska ha tydliga syften och varje mötesgrupp ska ha ett tydligt syfte. Ledningen ska prata utveckling och strategier, enheter och avdelningar ska prata verkställighetsfrågor. Vi ska samla ihop ekonomerna så att det blir ett helhetsgrepp över koncernekonomin, vi måste tänka koncern, det är en enda kommun. Att centralisera ekonomifunktionen och nämndadministrationen ingår i det.

Victor Ericsson:

– Ett bra sätt att lära sig hur det fungerar är att vara i opposition, ett tag i alla fall.

Kommunen behöver också skaffa sig en effektiv och rättssäker ärendehantering.

Är kommunens ärendehantering rättssäker?

Victor Ericsson:

– Nej. Det är bland det mest allvarliga; att vi inte kan garantera rättsäkerhet i ärendehanteringen.

Gunilla Zetterström Bäcke:

– Inte fullt ut. Jag vill ha en enda registratur där allt hanteras. Posten ska in där, sedan ska den fördelas efter registrering.

Rapporten, som kostat 280 000 kronor, rekommenderar inga större förändringar av organisationen utan bedömer att möjligheterna finns i ändrat ledarskap, organisationskulturen och arbetssätten. Konsulterna menar att det är möjligt att skapa en enda förvaltning med kommunstyrelsen som enda nämnd.

Finns det planer på en nämnd?

Gunilla Zetterström Bäcke:

– En enda nämnd kan vara nästa steg. Det skulle kunna vara kommunstyrelsen med utskott. Det är ett förslag vi har med oss in i framtiden. När det kan bli verklighet beror på hur snabbt vi kan samla allt i kommunledningsförvaltningen. Huvudsyftet är att få en effektiv organisation och ärendehantering, effekten blir ekonomisk men syftet är en förbättring.

Victor Ericsson:

– Om det blir en eller två nämnder är inte det viktiga. Vi behöver följa med i utvecklingen och bli effektivare. Översynen som gjorts är ett första steg. Jag vill se den som en start och se nya översyner framöver – av oberoende konsulter givetvis. Så att vi kan se om och hur vi blir bättre och effektivare.

Annons