Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grannar stoppar detaljplan på Röstberget

Grannars överklagan av Härjedalens kommuns detaljplan för en fastighet i Funäsdalen har gått hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen. Där fick grannarna rätt och detaljplanen som skulle medge 16 nya tomter upphävs.

Annons

Härjedalens kommun gjorde under 2010 en ny detaljplan för en fastighet på Röstberget i Funäsdalen. Detaljplanen skulle medge 16 nya tomter för friliggande småhusbebyggelse. Området ligger i anslutning till ett befintligt småhusområde i sydöstra Funäsdalen. Området är cirka fyra hektar stort.

Samfällighetsföreningen i området som förvaltar gemensamhetsanläggningen, innefattande vägar och naturmark, innefattande hela det områden som föreslogs i detaljplanen anser att planförslaget och dess konsekvenser för gemensamhetsanläggningen medför avsevärda olägenheter för föreningens medlemmar.

Såväl länsstyrelse som mark- och miljödomstolen har avslagit grannarnas överklagan men i Mark- och miljööverdomstolen fick de slutligen rätt och detta beslut kan inte överklagas.

I sin dom skriver Mark- och miljööverdomstolen att det vid planläggning ska tas skälig hänsyn till befintlig bebyggelse, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. De påpekar även att kommunen inte närmare utrett förutsättningarna för konsekvenserna av plangenomförandet för berörda fastighetsägare

Annons