Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Härjedalens gymnasium uppfyller kraven

Skolinspektionen har granskat Härjedalens gymnasium och konstaterar att skolan uppfyller de krav som ställs.
- Det här är ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker och att vi uppfyller kraven, säger skolchef Carina Nilsson är stolt och glad över Skolinspektionens slutsats.

Annons
Härjedalens gymnasium.

Skolinspektionens granskning av Härjedalens gymnasium har omfattat:

undervisning och lärande

extra anpassningar och särskilt stöd

arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram

bedömning och betygssättning

trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

förutsättningar för lärande och trygghet

styrning och utveckling av verksamheten

Skolinspektionen har genomfört granskningen under vårterminen. Granskningen är en del av inspektionens ordinarie tillsyn. Den senaste kommunövergripande granskningen genomfördes 2014."Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar därför tillsynen i Härjedalens gymnasium", skriver inspektionen i sin rapport.

Annons