Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JO-kritik mot flera kommuner som velat stoppa anställda från att prata med medier

Vid minst två tillfällen har Justitieombudsmannen kritiserat kommuner, där chefer utryckt att de inte vill att anställda ska prata med medier, åtminstone inte i negativa ordalag. I Härjedalens kommun har personalavdelningen skickat ut information om att anställda inte får prata med medier på arbetstid.

Annons

LÄS OCKSÅ: Härjedalens kommun sätter munkavle på anställda - får inte prata med medier på arbetstid

Ett av besluten från JO, där en chef kritiseras för att ha sagt sådant som kan uppfattas som en uppmaning till anställda att inte prata med medier.

I ett JO-beslut från 2013 kritiseras kommunchefen i Nordmaling för att denne diskuterat en tidningsartikel, där flera anställda på en skola berättat om brister i arbetsmiljön. Kommunchefen tog upp artikeln på ett möte med skolpersonalen. Enligt anmälan upplevde flera av de närvarande mötet som hotfullt och upplevde att syftet med mötet var att de skulle skrämmas till tystnad.

Skolchefen frågade också en journalist varifrån denne fått uppgifter om en skrivelse från personalen på skolan.

Av JO:s utredning framgår att kommunchefen i Nordmaling haft ambitionen under flera år att få ner antalet" negativa skriverier" om kommunen. Samtidigt hävdade kommunchefen att denne aldrig utryckt några hot om att tysta ner personalen eller att det inte var frågan om att de inte skulle få lämna uppgifter till medier.

I sitt beslut skriver JO att det är av stor vikt att en myndighetschef inte säger saker som kan uppfattas som en uppmaning till anställda att inte använda sig av den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Kommunchefen har yttrat sig "mindre lämpligt" enligt JO. Det var också olämpligt av kommunchefen att fråga efter journalistens källa, det strider mot det så kallade efterforskningsförbudet, även det grundlagsskyddat.

LÄS OCKSÅ: Privatperson JO-anmäler Härjedalens kommun - "Vi lever ju inte i en diktatur".

I ett annat beslut från JO från 2015, kritiseras en enhetschef på Österåkers kommun för att ha uttryckt missnöje över att en sommarvikarie inom äldreomsorgen vänt sig till Expressen med uppgifter om brister i arbetsmiljön.

Sommarvikarien spelade in ett samtal med sin enhetschef, utan att chefen visste om det. Av det samtalet framgår att chefen tyckte att vikarien agerat "helt fel" som gått till medierna och att kommunen inte skulle anställa vikarien mer.

Enligt JO är det helt klart att chefen inte varit nöjd med att sommarvikarien vänt sig till en tidning och att chefens uttalande står i strid mot det så kallade repressalieförbudet. Två av Sveriges grundlagar, tryckfrihesförordningen och yttrandefrihetsförordningen, slår fast att en medarbetare inte får straffas för att denne utnyttjat sin grundlagsskyddade rättighet, meddelarfriheten.

JO skriver också att chefens sätt att utrycka sig på kan göra att andra anställda inte vänder sig till medier med olika uppgifter, av rädsla för missnöje från ledningens sida.

En sådan utveckling "motverkar en fri och öppen debatt som är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle", skriver JO.

LÄS OCKSÅ: I Ånge får personalen prata med medier

Fakta

Meddelarfrihet innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst till bland annat medier och författare.

Efterforskningsförbudet innebär att företrädaren för statliga eller kommunala myndigheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till medier. Det är alltså straffbart för en arbetsgivare inom offentlig sektor att försöka ta reda på vem som är källan. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om verksamheten.

Repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Samtliga ovanstående friheter och förbud regleras av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Källa: Svenska journalistförbundet, Wikipedia

Annons