Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medborgarlöften klara för 2017 – extra trafikkontroller under vintersäsongen

Här är områdena i din kommun där polisen tillsammans med kommunen ska lägga extra stor vikt på i sitt arbete.

Annons

Under hösten 2016 har ett arbete bedrivits i kommunerna för att ta fram underlag för en gemensam lägesbild för polisen och respektive kommun.

Den gemensamma lägesbilden har mynnat ut i fokusområden för varje kommun, fokusområden som polisen och respektive kommun enats om. Dessa fokusområden har i sin tur mynnat ut i medborgarlöften.

Medborgarlöften i Härjedalens kommun:

Polisen lovar att genomföra minst 17 trafikkontroller i samband med torsdagar och söndagar under vintersäsong (januari till och med april) då trafiksituationen blir mer påtaglig kopplat till turismen. Detta för att stävja fortkörningar och andra i trafikavseende farliga beteenden.

Polisen kommer att fokusera på trafikkontroller och synlighet på länsväg 315 och 514, riksväg 84 samt E45 i kommunen.

Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg eller i terräng med geografisk spridning i kommunen med fokus på nykterhet, hastighet och synlighet.

Polisen lovar att hålla ett allmänt informationsmöte gällande A-traktorer i syfte att sprida kunskap kring vilka lagar och regler som gäller.

Kommunen lovar att ta upp frågan om trafikmätningar med Trafikverket i syfte att få upp trafikkameror för att sänka hastigheterna på vissa utvalda platser.

Polisen lovar att genomföra två riktade insatser med fokus på att minska tillgången av narkotika till ungdomar.

Polisen lovar att bjuda in föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar till ett möte med information kring narkotika och drogtecken.

Polisen lovar att genomföra minst 15 st besök på skolor och fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomar.

Härjedalens kommun lovar att genomföra utbildningsinsatser bland ungdomar vad gäller alkohol, droger och tobak i syfte att ungdomarna ska ha trygg och säker fritid.

Härjedalens kommun lovar att arbeta förebyggande gällande tobaksanvändningen i kommunens skolor i "Tobaksfri DUO"

Härjedalens kommun lovar att kartlägga ungdomars användning av droger och arbeta förebyggande utifrån resultatet av kartläggningen.

Härjedalens kommun lovar att jobba aktivt med rökfria skolgårdar.

----

Läs mer:

Ny hållplats för bussarna i Hede

Trafikolycka mellan Funäsdalen och Tännäs – bil ska ha voltat

Fjällräddningsinsats i Härjedalen – kvinna eftersöktes och återfanns helskinnad

Annons