Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna: Fyra av fem nya jobb skapas i små företag

/
  • Victor Ericsson är oppositionsråd och står först på Moderaternas lista till kommunfullmäktige.

Victor Ericsson är oppositionsråd och står först på Moderaternas lista till kommunfullmäktige.

Annons

1. Utvecklingen av hela kommunen och jobben. Det är i de små företagen fyra av fem jobb skapas. Därför måste vi politiker skapa bra förutsättningar för företagare.

2. Grundfrågan är: Hur får vi fler att flyga till Härjedalen? Får vi just fler resenärer hit betyder det ökade skatteintäkter till allt som är vårt. Idag ligger snittet på 4,2 resenärer per tur, det är inte hållbart.

3. Vi vill fortsätta öka polisens tillgänglighet och närvaro. Med ca 20 000 poliser, nära 2 500 fler än 2006, finns de förutsättningar som förut inte fanns. Självklart behövs det fler poliser i Härjedalen och övriga länet.

4. Marknadsföringen av måste öka. Gör gymnasiet ännu mer attraktivt genom bland annat naturbruksgymnasium, utveckling av fordonsprogrammet och skidgymnasiet.

5. Vi måste på ett värdigt och kvalitativt sätt ta emot de som tvingas fly från sina hem. Arbete och utbildning är den bästa vägen in i det svenska samhället. Alliansens instegsjobb och nystartsjobb underlättar invandrares arbetsmarknadsetablering.

6. Vi vill fortsätta utbyggnaden av fiber i kommunen. 2014 är det en rättighet.

7. För att Härjedalen ska fortsätta växa krävs fler bostäder. Det gäller bland annat till ungdomar som väljer att flytta hit för att studera eller jobba samt till de äldre bofasta som vill flytta till något mindre och mer lättskött på ålderns höst. Efterfrågan är oftast mindre hyresrätter i främst Sveg, Funäsdalen och Vemdalen. Vi har inte råd att dessa personer väljer att flytta till någon annan ort. Därför vill vi möta efterfrågan med mer bostadsbyggande.

8. Vi måste uppvakta bland andra Trafikverket och Sveriges riksdag för att fler vägar ska rustas upp. Eftersom stora delar av året är vägarna väldigt hårt trafikerade måste fler satsningar till. I stort behov är Linsell-Sörvattnet-Tännäs, infarten till Sveg med den trånga bron över järnvägen samt rusta den lilla vägen mellan Svartåsvallen och Hede.

9. Det är viktigt att fortsätta satsa på förnyelsebar energi, samtidigt som vi vill bevara orörd fjällnatur. Därför tycker vi att framtida vindkraftsetableringar inte ska placeras i fjällområdena. En annan viktig del som ännu inte satsas så mycket på är solkraft. Vi anser att kommunen borde investera i solceller på kommunens fastigheter med början på Medborgarhuset i Sveg.

10. Rovdjursstammarna ska hållas på en sådan nivå att de inte hotar lokala näringar och människors livskvalitet. Vargstammen exempelvis ska inte hota vare sig löshundsjakt eller renskötsel. Därför vill vi återinföra licensjakten.

11. I dagsläget behövs fler demensplatser i kommunen, och de trygghetsboenden som finns behöver anpassas efter behoven som finns på orten. För de anställda inom omsorgen måste det vara en god och utvecklande arbetsmiljö med träning på arbetstid och rätten till heltid. Viktigt i både äldreomsorgen samt skolan är att maten ska vara näringsriktig och lokalt tillagad.

12 Vi ser allvarligt på landstingets ekonomiska situation, som i första hand drabbar patienterna. Det behövs ordning och reda för att vända det stora underskottet. Ett framgångsexempel är Fjällhälsan som levererar kvalitativ vård till fast boende och turister i Hede- och Vemdalsområdet. För de som bor i västra Härjedalen vill vi ge dem möjligheten att välja även sjukvård i Röros och Tynset.

Annons