Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omstridd sopbod i Hede ska bort

/
  • Det var fel att av kommunen att bevilja bygglov på sopboden på Haradsåsen i Hede. Det slår Mark- och miljödomstolen fast och den ska flyttas.

Den omstridda frågan om sopboden på Haradsåsen i Hede verkar vara avgjord. Klagande grannar får rätt vilket innebär bakläxa både för Härjedalens kommun och samfällighetsföreningen som måste flytta boden

Annons

Det hela började i januari 2012 då Haraldsåsens samfällighetsförening ansökte om bygglov i efterhand för en sopbod om 14 kvadratmeter. Myndighetsnämnden i Härjedalens kommun beviljade bygglovet en månad senare. Några av fastighetsägarna överklagade beslutet till länsstyrelsen som återförvisade ärendet till nämnden för förnyad handläggning. Efter det att nämnden funderat klart beviljades ett nytt bygglov september 2013. Även denna gång överklagades beslutet av grannar och även den här gången upphävdes bygglovet.

Haraldsåsens samfällighetsförening överklagade då i sin tur detta till Mark- och miljödomstolen som i sin dom dock går på länsstyrelsen linje. Det var således fel att ge bygglov och nu blir det att flytta eller riva byggnaden.

Föreningen skriver i sin överklagan att l lantmäteriets anläggningsbeslut 1981 uppläts utrymme för sophantering i direkt anslutning till den plats där den nya sopboden uppförts. I samband med anläggningsförrättningen skedde samråd med dåvarande byggnadsnämnden för Härjedalens kommun. Nämnden hade då ingen erinran och länsstyrelsen överklagade inte förrättningsbeslutet.

Det måste därför anses som klarlagt att berörda myndigheter godkänt det aktuella området som lämpligt för sophantering, menar föreningen.

Men det är inget som domstolen tar hänsyn till. Mark- och miljödomstolen gör samma bedömning som länsstyrelsen och anser att bygget strider mot gällande detaljplan. Att man från kommunens sida i det här fallet anser att det handlar om en mindre avvikelse håller de inte med om.

Annons