Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialnämndens ordförande om föreslagna förändringar inom äldreomsorgen

/

Annons

Socialnämndens förslag gällande omställning av omsorgsboendena Fjällglimten, Mobacka och Senioren till trygghetsboenden har mötts av både positiva och negativa reaktioner.

Bakgrunden till förslaget är att socialnämnden i sin kartläggning har sett att många av de som idag bor på våra särskilda boenden inte har ett omfattande insatsbehov. I princip kan man säga att de flesta som tidigare sökt särskilt boende också har beviljats det. I dag råder andra förutsättningar utifrån att riktlinjerna har förändrats. Generellt kan man säga att särskilt boende idag endast beviljas vid stora omvårdnadsbehov och när alla andra insatser, exempelvis hemtjänst, är uttömda. Med andra ord kommer det på sikt bli färre som beviljas särskilt boende. Givetvis är det alltid en individuell prövning som gäller i varje enskild ansökan om särskilt boende.

Vi ser trygghetsboende som ett komplement till omsorgsboende. Den enskilde avgör själv om denne vill flytta till ett trygghetsboende och ställer sig själv i kö hos det kommunala bostadsbolaget. Finns behov av hjälp i omvårdnad eller servicetjänster ansöker man om det hos våra biståndshandläggare, precis som idag. Trygghetsboende ska erbjuda tillgång till matsal samt att det under dagtid ska finns en värd/värdinna som kan erbjuda aktiviteter och finnas till hands. Enda kriteriet för att få trygghetsboende är att den ena parten är 70 år.

En omställning av våra boenden möjliggör en omfördelning av socialnämndens resurser till de behov och krav som ställs idag på våra verksamheter. Bland annat utökning av nattpersonal på omsorgsboendena, övriga personalförstärkningar där behoven är störst, införande av hemtagningsteam och ett rehabiliterande arbetssätt, en metod som ska ge våra medborgare möjlighet att bibehålla sina funktioner längre och på så sätt höja sin livskvalité.

Detta är ett första steg att möta framtidens äldreomsorg, socialnämndens verksamheter är starkt kopplad till samhällets förändringar. Allt från att nya målgrupper ställer nya krav, förändringar av lagar och olika statliga satsningar som påverkar verksamheten.

Denna inriktning följer också den syn som pensionärsorganisationerna har på hur äldreomsorgen i framtiden ska utvecklas.

Givetvis kommer denna omställningsprocess att ta tid och måste också så få göra. Hänsyn måste tas till olika faktorer och framförallt måste omställningen ske med hög delaktighet och bred samverkan med personal, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) samt andra som på ett eller annat sätt är engagerade i våra verksamheter.

Jag vill påstå att vi idag har en god kvalitet inom äldreomsorgen och att vi har goda förutsättningar att också fortsättningsvis kunna erbjuda våra medborgare en god kvalité inom våra verksamheter. Jag ser det dock som helt nödvändigt att ändra inriktning och följa med i utvecklingen, för vare sig vi vill eller inte kommer det att ställas andra krav på äldreomsorgen i framtiden. Skulle vi inte göra dessa förändringar ser jag det som svårt att kunna upprätthålla den goda kvalitet och service som finns idag.

Anna-Lena Andersson

Socialdemokrat och ordförande socialnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons