Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora förändringar på gång inom äldreomsorgen i Härjedalen

/
  • Leif Nilsson, chef omsorgen, Denise Wallén, chef socialförvaltningen och Anna-Lena Andersson (S), ordförande socialnämnden, planerar för en stor omställning av äldreomsorgen i Härjedalen.

De närmaste åren väntas stora förändringar inom äldreomsorgen i Härjedalen. Flera äldreboenden görs om till renodlade trygghetsboenden, och de som behöver särskilt boende i Lillhärdal, Sveg och Vemdalen hamnar på Svegsmon och på Hedegården. Samtidigt får hemtjänsten mer renodlade rehab- och vårduppgifter.

Annons

Det är äldreboendena Senioren i Sveg, Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen som föreslås bli rena trygghetsboenden, i socialförvaltningens budgetförslag för 2016. Äldre som behöver särskilt boende på de orterna kommer på sikt att hamna på Svegsmon, där ett tjugotal särskilt boende platser skapas, och på Hedegården. Det innebär färre sådana platser i Sveg, Lillhärdal och Vemdalen i framtiden, samtidigt som socialförvaltningen skriver att insatsbehovet ökar.

– Vi har under lång tid haft bostadsbrist framför allt i Sveg, samtidigt som det finns många äldre som vill flytta från sina hus och in till centralorten. Det har gjort att det i vissa fall beviljats särskilda boenden för personer som egentligen inte har det behovet. Det kan vi se på att vissa bor förhållandevis länge i särskilt boende och har ganska få vårdinsatser. Vi har skärpt riktlinjerna för att få särskilt boende sedan årsskiftet. Nu är de i samklang med vad socialstyrelsen säger och med riktlinjerna i övriga kommuner och än har vi inte förlorat något överklagat beslut, säger Leif Nilsson, avdelningschef omsorgen.

Det blir också betydligt färre korttidsplatser på Svegsmon. Sju mot 23 i dag. I stället vill socialförvaltningen skapa hemtagningsteam som ska jobba med rehabilitering i hemmen. För det ska nya arbetsterapeuter och sjukgymnaster anställas, totalt fyra nya tjänster räknas med i budgeten för 2016.

– Målsättningen är att de äldre ska få en bättre livskvalitet och kunna bo hemma längre. Det handlar också om att anpassa omsorgen efter varje enskild person och göra den mer individualiserad.

Socialförvaltningen vill också renodla hemtjänstens arbetsuppgifter och lägga över städning på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har redan testats på Senioren, med gott resultat enligt Leif Nilsson.

– Om man är undersköterska är man utbildad för vård och omsorg. Vi vill renodla arbetsuppgifterna så att personalen verkligen får ägna sig åt det den är bra på.

I förslaget återtas tidigare beslut om att skapa trygghetsboenden på äldreboendena i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal. Där blir det särskilda boenden även i framtiden.

Förändringarna tar åtminstone tre och ett halvt år att genomföra och sker till stor del på grund av ökade kostnader. I år beräknas socialförvaltningen gå nästan nio miljoner back och det beräknade underskottet i nästa års budget beräknas bli drygt elva miljoner kronor, delvis på grund av högre kostnader i samband med omställningsarbetet.

Kommunstyrelsen har precis sagt nej till en begäran från socialförvaltningen om ett tilläggsanslag till årets budget.

– Vi ser att kostnaden för oss kommer att öka under nästa år. Men efter tre år, när vi genomfört omställningen, blir det en lägre kostnad och vi kommer att passa in den ekonomiska ram som kommunen ger oss. Hemtjänst är billigare än särskilda boenden eftersom boenden kräver personal dygnet runt och har stora fasta kostnader. Om vi fortsätter som vi gör i dag kommer kostnaderna bara att fortsätta stiga.

Vad händer med personalen som jobbar på de särskilda boendena i Sveg, Lillhärdal och Vemdalen?

– Jag brukar säga att det inte är huset som avgör behovet av personal utan brukarnas behov. Vi kommer sannolikt att behöva färre som jobbar på nätterna och när vi inför hemtagningsteam och ett rehabiliterande arbetssätt. Men naturliga avgångar under 2016 till 2018 gör att vi inte behöver säga upp någon, säger Leif Nilsson.

Annons