Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafikverket vill ta bort vägbelysningen

I april i år fattade Trafikverket beslut att ta bort flertalet belysningspunkter längst vägar utan särskilt belysningsbehov i landet. I Härjedalen har man fört en diskussion med Trafikverket om att ta över delar av eller hela belysningen och vid ett extra sammanträdande för kommunstyrelsen på måndag kommer man besluta i frågan.

Annons

Trafikverket menar i ett beslut att vägbelysningen i landet på många platser är föråldrad och bör ersättas eller plockas bort. Det här beslutet kan betyda att byar i Härjedalen blir av med hela eller stora delar av sin belysning till hösten.

Beslutet grundas dels utifrån säkerhetsaspekter där oeftergivliga stolpar kan åsamka stor skada för trafikanter och därför måste bytas ut om de ska stå kvar men också en kostnads- och effektfråga där viss belysning nu anses överflödig att bidra till att förbättra trafiksäkerheten längst vägarna.

Det kan göra stor skillnad på både hur vägen och trivseln uppfattas unde rmörka halvåret med respektive utan belysning.

– Många av dessa belysningspunkter är ett arv från förr som dåvarande Vägverket, nu Trafikverket, fick ta över och som vi länge bedömt som kostnadsineffektiva. I slutänden handlar det om skattepengar och därför har vi gjort strategiska val att bara behålla och uppdaterat belysningen där den behövs. Det är i korsningar, vid busshållplatser och tätbefolkade områden, berättar Kjell-Arne Blom på Trafikverket.

Kommunen har tittat på att ta över delar eller alla belysningspunkter som berörs i Härjedalen. Skulle Härjedalens kommun överta belysningen måste stolpar bytas ut till eftergivliga stolpar och detta skulle kosta runt 1,6 miljoner kronor enligt en kostnadsberäkning. Till detta tillkommer en energikostnad för belysningen på upp mot 20 000 kronor per år, beroende på hur stor del av belysningen kommunen väljer att ta över.

Om inte kommunen tar över och byter ut belysningen kan byar som exempelvis Vänsjö stå helt utan belysning framöver och Överhogdal, Långå med flera skulle få märkbart mindre belysning.

Måndagens kommunstyrelse kommer även besluta i ett ärende om trivselbelysning på privat mark som kommunen skött där armaturen behöver bytas ut. Totalt rör det sig om runt 200 belysningspunkter som kommunen nu föreslår att överlåta på fastighetsägaren att byta eller riva då serviceavtalen gått ut.

Den här belysningen på trästolpar på väg in mot Lillhärdal kan komma att plockas bort helt snart

Annons