Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allemansrätten drog fullt hus i Hedeviken

/
  • Trots att det var kallt i torsdags åkte många långt för att få lyssna på möjligheter och begränsningar kring allemansrätten i GT-gården i Hedeviken.
  • – Det finns ingen motor i allemansrätten, säger Björn Galant från LRF.
  • Axel Olsson från Klövsjö diskuterade hemfridszonen runt fäbodvallar med föreläsaren Björn Galant från LRF.
  • Inga-Lis Sjöberg-Bromée från Klövsjö vill lägga ett större ansvar på turismnäringen att upplysa besökare om vad som gäller. Hon besökte Hedeviken tillsammans med Margarets Zakrisson från Fjällgården.

Frågor om allemansrätten lockade över femtio personer till Hedeviken trots att termometern visade en bra bit under tjugo grader i torsdagskväll. Många hade rest långt för att höra vad de som markägare har för rättigheter när Vuxenskolan och LRF ordnade föreläsning i GT-gården.

Annons

Frågorna kretsade kring markägares rättigheter och möjligheter till åtgärder när marken nyttjas på ett sätt som går utanför allemansrätten. Föreläsaren Björn Galant från LRF menade att allemansrätten ofta feltolkas. Han guidade genom olika rättsfall, som visar var gränserna går.

Frågan om hemfridszon – vad som är privat område runt ett hus – engagerade publiken. Föreläsaren klassade fäbodvallar som fritidshus, eftersom de bebos en del av året. Då skulle hemfridszonen gälla när stället är bebott. Det höll inte fäbodbrukaren Axel Olsson i Klövsjö med om.

– En fäbodvall brukas året runt och ingen obehörig har tillträde, oavsett årstid, säger Axel Olsson och menar att en fäbod snarast är en anläggning, där allemansrätten inte gäller.

Fäbodbruket är klassat som riksintresse i Klövsjö och fäbodstugorna klassade som vallstugor, inte fritidshus. Det vill han också väga in.

Det finns en konflikt mellan de som bor i området och besökare, vittnar klövsjöborna Axel Olsson och Inga-Lis Sjöberg-Bromée om.

– Det behövs mer information om vad som är tillåtet att göra i skog och mark för de som besöker Vemdalsområdet. Det gäller allt från var man får köra skoter till att det inte är tillåtet att fika på trappen till en fäbodvall, säger Axel Olsson.

Inga-Lis Sjöberg-Bromée håller med och hon vill att uthyrarna av motorfordon ska ge mer information.

– Det handlar mycket om okunskap. Många besökare ser fäbodvallarna som öppna för alla, de sitter här och fikar och lämnar kvar skräpet. Rätt vad det är står någon i fjöset och tar för givet att de är välkomna mitt i smörtillverkningen, säger Inga-Lis Sjöberg-Bromée.

Hon är också kritisk till att skotrar och fyrhjulingar körs utanför lederna.

– Min ambition är att behålla den här kulturpärlan och bruka den traditionellt. Det är inget område som är fritt för alla. Fäbodvallen är ett kulturarv som ska hanteras varsamt, säger Inga-Lis Sjöberg-Bromée.

Hon anser att lagarna inte har följt med i utvecklingen och att det därför blir konflikter mellan olika intressen, en konflikt hon tror kan avhjälpas med mer information till de som besöker området.

– Jag vill lägga ett större ansvar på turismnäringen att upplysa besökare om vad som gäller, säger Inga-Lis Sjöberg-Bromée.

Annons