Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Härjedalens naturrikedomar har hårdexploaterats

Härjedalen är ett landskap med stora naturtillgångar, som till stor del exploaterats. Trots denna rikedom så tillhör landskapet idag de områden med lägst medelinkomst i vårt land med en vikande befolkning och med stor andel äldre.

Befolkningsutvecklingen talar sitt tydliga språk: 1950 när de stora skogsdrivningarna genomfördes och många av kraftverken byggdes, hade landskapet drygt 16 000 invånare. Till detta kom en hel del gästarbetare från andra delar av landet.

Cirka 60–70 år senare är befolkningen drygt 10 000. I en kommun med så få innevånare med hög medelålder utspridda över en stor yta är det mycket svårt att upprätthålla samhällsservicen.

Landskapets utveckling har styrts av en ständig törst på arbetstillfällen. Många av de stora och ödesdigra besluten för naturen (miljön) har drivits igenom med löften om ökad sysselsättning och på senare tid så kallade bygdepengar.

Under 1950–1970-talen genomfördes de stora kraftverksbyggena och sjöregleringarna. Raserande av oersättliga naturvärden blev priset för denna hejdlösa utbyggnad. De största ingreppen skulle inte bli godkända med dagens krav på miljöhänsyn.

De enligt min mening våldsammaste övergreppen är Krokströmmens kraftverk, regleringen av sjön Lossen (27 meters dämningshöjd med total överdämning av byn Valmåsen) samt Svegssjön (konstgjord grund sjö med en storlek på cirka 63 kvadratkilometer). Nämnas kan för jämförelse att sjön Runn i Dalarna också har ungefär samma yta.

Hur kan det vara möjligt att största delen av avkastningen från exploateringarna av tillgångarna hamnat i andra fickor än härjedalingarnas?

Kvar står därför i dag ett sargat landskap, som är fragmenterat av vägar såväl enskilda som allmänna och ett omfattande skogsbilsvägnät, vattendrag och sjöar som endera är reglerade och anpassade för timmerflottning och elproduktion, enorma kalhyggen för det rationella och ohållbara skogsbruket samt en stor del myrar som vandaliserats genom torvbrytning.

Stora områden har exploaterats för vinterturism med miljön som förlorare. De gamla genuina byarna i västra delen av landskapet har hårdexploaterats för turism till oigenkännlighet.

Till detta kommer högspänningsledningar, ett stort antal kommunikationsmaster och framförallt vindkraftverk. Idag finns få om ens några större sammanhängande områden med gammal skog.

Tidigt utflyttad men ändock härjedaling

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel